Internet

Kako je opredeljena hitrost interneta v paketih?

V paketih, kjer je internetni dostop opredeljen do določene hitrosti, velja, da bo naročnik lahko uporabljal dostop do interneta največ do višine, ki je določena v pogodbi in ponudbi paketa, ob upoštevanju fizične omejitve linije. Navedeno pride do izraza predvsem preko dostopa z bitnim tokom, to je na gostujočih omrežjih, kjer T-2 nima lastne omrežne opreme (BRO FTTH, BRO GPON, BRO xDSL) ali preko tehnologije z brezžičnim dostopom (WP2MP).

Če bo naročnik istočasno ob uporabi storitve dostopa do interneta uporabljal tudi ostale naročene storitve, pa se bo lahko hitrost interneta znižala, upoštevajoč fizične omejitve linije in/ali potrebno hitrost za uporabljene storitve.

Najnižja internetna hitrost, ki jo T-2 naročniku zagotavlja v okviru paketov je 1/256 Mbit/s na xDSL oz. 1/1 Mbit/s na optiki. Običajno razpoložljiva hitrost je na voljo 80% v času zgostitev prometa in 95% skozi celoten dan in predstavlja 80% maksimalne hitrosti. Oglaševane hitrosti predstavljajo hitrost širokopasovnega priključka, ki je maksimalna, če ni hkratne uporabe specializiranih storitev. Ocenjena maksimalna hitrost je torej enaka oglaševani hitrosti, ki jo lahko naročnik doseže pri danem paketu vsaj enkrat na dan. Pogodbene hitrosti so odvisne od trenutne obremenitve omrežja, uporabe omrežja, terminalske opreme in ostalih dejavnikov navedenih v nadaljevanju.

Naročnike obveščamo, da so preko naročniškega portala Horizont (https://horizont.t-2.net/) na voljo podatki o hitrostih dostopa do interneta na liniji posameznega dostopa. V primeru ugotovljenega razhajanja od pogodbeno dogovorjene hitrosti dostopa do interneta za 20% ali več, lahko v roku 30 dni od objave podatkov o hitrosti dostopa do interneta brezplačno izberete drug primerljiv paket, če ga je možno zagotoviti, ali odstopite od pogodbe brez plačila administrativnih stroškov.

Navedeno nima nikakršnega vpliva na zasebnost končnih uporabnikov ali varstvo njihovih podatkov.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam