Navodila

Seznam najpomembnejših nastavitev podsistemov za elektronsko pošto in DNS.

Naslov

Način povezovanja

Vrata

POP dohodni strežnik

pop.t-2.net

Nešifrirana povezava z avtentikacijo

110

pop.t-2.si

Šifrirana povezava prek SSL ali TLS protokola

995

pop.t-2.si

Šifrirana povezava prek STARTLS protokola

110

IMAP dohodni strežnik

pop.t-2.net

Nešifrirana povezava z avtentikacijo

143

pop.t-2.si

Šifrirana povezava prek SSL ali TLS protokola

993

pop.t-2.si

Šifrirana povezava prek STARTLS protokola

143

SMTP odhodni strežnik

pop.t-2.net

Nešifrirana povezava z avtentikacijo

25

pop.t-2.si

Šifrirana povezava prek SSL ali TLS protokola

465

pop.t-2.si

Šifrirana povezava prek STARTLS protokola

587

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam