31 Maj 2013

Cene naročnin kljub dvigu DDV ostajajo nespremenjene

S 1. 7. 2013 stopi v veljavo nova, 22 % davčna stopnja DDV. T-2 ob tem ne bo spreminjal cen naročnin za storitve, paketno ponudbo, osnovne in dodatne programske pakete ter naročnin na mobilne storitve. Cene bodo tako ostale enake kot pred dvigom DDV.Spremenjeno stopnjo DDV bodo upoštevale le cene pogovornega prometa, ki bodo s 1. 7. višje za razliko, ki jo prinese dvig davčne stopnje.

Ponudba za poslovne uporabnike je vezana na cene brez DDV. Te se tako ne bodo spreminjale, skupni znesek na računu pa bo višji za ustrezno višjo stopnjo DDV.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam