Dodatna pojasnila k spremembam Splošnih pogojev

S  01.10.2016 so stopili v veljavo spremenjeni Splošni pogoji poslovanja družbe T-2 in Splošni pogoji uporabe storitev preko mobilnega omrežja. V nadaljevanju dodatno pojasnjujemo spremembe.

- V Splošnih pogojih poslovanja družbe T-2 se spreminja vsebina 4. odstavka 25. člena kot sledi:
4. odstavek 25. člen »Če naročnik v petnajstih (15) dneh po zaključku obračunskega obdobja (koledarski mesec), ne prejme računa, je o tem dolžan pisno ali na drug enakovreden način najkasneje do 25. dne v mesecu obvestiti T-2, sicer se šteje, da je račun prejel petnajsti (15.) dan v mesecu za pretekli mesec.«

- Splošni pogoji uporabe storitev preko mobilnega omrežja, kjer se spreminja naziv mobilnega omrežja T-2 UMTS , in sicer se naziv mobilno omrežje T-2 UMTS spremeni v mobilno omrežje. Prav tako se spreminja vsebina 4. odstavka 25. člena kot sledi:
4. odstavek 25. člen »Če naročnik v petnajstih (15) dneh po zaključku obračunskega obdobja (koledarski mesec), ne prejme računa, je o tem dolžan pisno ali na drug enakovreden način najkasneje do 25. dne v mesecu obvestiti T-2, sicer se šteje, da je račun prejel petnajsti (15.) dan v mesecu za pretekli mesec.«.

- Pogoji uporabe mobilnih paketov in uporabe enot, kjer se spreminja definicija in uporaba enote, ki vključuje še  paketni prenos podatkov opravljen v omrežju T-2 ali omrežju operaterja, pri katerem ima T-2 sklenjeno nacionalno gostovanje. V primeru prenosa podatkov se enota porabi sorazmerno glede na količino prenosa podatkov (npr. 300kb = 0.29 enote). V primeru, da ima naročnik že vključene količine v paketu, se najprej črpajo vključene količine, šele nato pa vključene oziroma zakupljene enote. Glede na spremenjeno definicijo enote, je dodano še sledeče opozorilo: V kolikor naročniku ostane manj kot 1 enota, se vsak nadaljnji klic, MMS ali SMS obračunava skladno z vsakokratnim cenikom. Preostali del enot pa je tako na voljo le za prenos podatkov.

Več informacij o spremembah je na voljo na brezplačni številki 064 064 064 ali info@t-2.net.

 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?