14 Jul 2008

Dopolnitev splošnih pogojev poslovanja družbe T-2

Obvestilo naročnikom in uporabnikom o omejitvah storitve klica na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili "112" in omejitvah storitve klica na telefonsko številko policije "113".


Obveščamo vas, da smo zaradi Splošnega akta o dopolnitvah Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij, ki je objavljen v Uradnem listu št. 59/08 in je začel veljati z dnem 14.6.2008, dopolnili Splošne pogoje poslovanja družbe T-2 ter Splošne pogoje uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS. Vanje smo vstavili obvestilo o omejitvah storitve klica na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili "112" in omejitvah storitve klica na telefonsko številko policije "113".

 

Dopolnitev je sledeča:

 

V času izpada javnega električnega omrežja ali izpada elektronsko komunikacijskega omrežja ter vzdrževalnih del na omrežju, storitev klica na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili "112" in storitev klica na telefonsko številko policije "113", nista dostopni. Uporabnik si dostopnost storitev ob izpadu javnega električnega omrežja lahko zagotovi sam, z uporabo sistema za brezprekinitveno napajanje (UPS) omrežnih elementov in terminalske opreme.

 

V primeru klica na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili "112", iz mobilnega telefona preko UMTS, bo operater T-2 na zahtevo pristojnih služb posredoval lokacijo klicočega predvidoma v roku ene ure.

 

Povezava:

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam