15 Apr 2016

Družba T-2 lahko nadaljuje poslovanje v stečaju

Okrožno sodišče v Ljubljani je včeraj objavilo sklep s katerim dovoljuje nadaljevanje poslovanja družbe T-2 d.o.o. v stečajnem postopku.  

 

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom z dne 13. 4. 2016  dovolilo nadaljevanje poslovanja družbe T-2  v okviru redne dejavnosti telekomunikacijskih storitev do zaključka prodaje premoženja kot celote.  
Poslovni načrt T-2 v stečajnem postopku temelji na pričakovani  rasti prihodkov od prodaje. Za obdobje maj 2016 do julij 2017 družba T-2 načrtuje prihodke iz poslovanja v višini 91.665.828,00 EUR in EBITDA v višini 17.115.178,00 EUR. Družba bo ohranila delovna mesta in ne predvideva odpuščanja zaposlenih.
Sodišče je s sklepom naložilo upraviteljici, Danici Čuk, da v enem mesecu od izdaje tega sklepa, poda predlog za prodajo družbe T-2 v stečaju kot celote. Rok za prodajo premoženja kot celote je eno leto od vložitve predloga za prodajo.
Družba T-2 bo tudi v stečajnem postopku zagotavljala storitve v enakem obsegu in kvaliteti. Po začetku stečajnega postopka se število naročnikov ni zmanjšalo. Poslovni rezultati  za  prvo četrtletje 2016 pa izkazujejo rast  na vseh  segmentih poslovanja. Število naročnikov se je povečalo tako na lastnem optičnem omrežju, kot v omrežjih xDSL, najvišjo rast pa beleži družba v segmentu mobilnih naročnikov.

 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam