22 Dec 2017

eRačun

eRačun je račun oziroma dokument, katerega se izda v katerikoli elektronski obliki zapisa. Z eRačunom enakovredno nadomestimo tiskani račun, saj je podpisan z verificiranim digitalnim potrdilom. Prednost tovrstnega prejemanja je v prvi vrsti ekološke narave, saj nadomešča tiskanje klasičnih računov in kuvert, ponuja pa vam tudi:

  • večjo preglednost pri shranjevanju računov,
  • preprosti vnos in enostavno plačilo v elektronski banki,
  • prihranek pri času in stroških za vnašanje računa v lasten računovodski sistem (za podjetja)

eRačun lahko prejemate tudi neposredno v elektronsko banko.

Na prejemanje eRračuna na elektronski naslov se lahko naročite:

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam