01 Sep 2009

Jesenske novosti pri T-2

Tudi letos smo za jesenski čas pripravili nekatere novosti in spremembe v cenikih storitev T-2 na podlagi izraženih želja in postavljanju novih mejnikov. S 1.10.2009 tako stopajo v veljavo nove cene nekaterih hitrostnih paketov na optiki za vse obstoječe in nove zasebne uporabnike, razširjena pa je tudi ponudba hitrostnih paketov Brezčasna optika. Zaradi poenostavitve obračunavanja je s 1.10.2009 v veljavi spremenjen cenik najema dodatnih telefonskih naprav, naročniki storitev T-2 pa že lahko uporabljate storitev Telegrama Pošte Slovenije prek telefona. (Dopolnjeno 9.9.2009).Hitrostni paketi na optiki

 

S 1.10.2009 stopajo v veljavo nove cene nekaterih paketov optike (FTTH) za vse obstoječe in nove zasebne uporabnike. Zaradi boljšega pregleda podajamo primerjalno tabelo, nove cene so označene poudarjeno.

 

Hitrostni paketi na optiki (FTTH) za zasebne uporabnike
Hitrostni paket Stara cena Nova cena
10 Mbps simetrično (10/10) 14 € 14 €
100/10 Mbps (od 1.9.2009) 20 €
20 Mbps simetrično (20/20) 28 € 28 €
50 Mbps simetrično (50/50) 50 € 30 €
100 Mbps simetrično (100/100) 100 € 40 €
Vse cene vsebujejo DDV. Cene višjih hitrostnih paketov 200, 300, 500 in 1G simetrično, ostanejo nespremenjene.

 

Več možnih hitrosti v paketu Brezčasna optika

 

S 1.10.2009 uvajamo v ponudbo paketa Brezčasna optika, ki je na voljo zasebnim uporabnikom, dodatne hitrostne razrede. Do sedaj je bilo možno imeti v paketu Brezčasna optika le internetno hitrost 10/10, po novem pa bo možno naročiti tudi druge hitrostne pakete do vključno 100/100. Zaradi preglednosti ponudbe so po novem paketi Brezčasne optike označeni s hitrostnim paketom interneta, novi hitrostni paketi so označeni poudarjeno:

 

Hitrosti v Brezčasni optiki za zasebne uporabnike
Hitrostni paket Mesečna cena
Brezčasna optika 10/10 30 €
Brezčasna optika 100/10 36 €
Brezčasna optika 20/20 44 €
Brezčasna optika 50/50 46 €
Brezčasna optika 100/100 56 €
Vse cene vsebujejo DDV. Višje hitrosti v paketih Brezčasna optika niso možne.

 

Sprememba cen najema dodatnih telefonskih številk in naprav

 

S 1.10.2009 želimo poenotiti ceno najema dodatnih telefonskih številk in dodatnih telefonskih naprav.

 

Vse dodatne telefonske številke fiksne telefonije, od druge naprej, se bodo obračunavale po enotni tarifi 2 € mesečno. Popravek se nanaša le na naročnine od vključno šeste naprej.

 

Za uporabnike, ki uporabljajo eno telefonsko napravo, bodisi IP telefon, PSTN vmesnik ali ISDN vmesnik, ostane le-ta brezplačna kot del storitve. Po novem pa se vsaka dodatna telefonska naprava obračunava po naslednjem primerjalnem ceniku, spremembe so označene poudarjeno:

 

Cene mesečnega najema naprav za telefoniranje
Vrsta naprave Stara cena Nova cena
IP telefon kot prva naprava brezplačno brezplačno
PSTN vmesnik kot prva naprava brezplačno brezplačno
ISDN vmesnik kot prva naprava brezplačno brezplačno
IP telefon kot dodatna naprava 2 € 3 €
PSTN vmesnik kot dodatna naprava 2 € 3 €
ISDN vmesnik kot dodatna naprava 4 € 3 €
Vse cene vsebujejo DDV.

 

Sprememba cene klicev na številko 1188 (dopolnjeno 1.12.2009)

 

Cena klicev na telefonsko številko 1188 "Informacije o številkah - nacionalno" bo s 1.1.2010 spremenjena na 1,0602 € z DDV, obračunano po klicu enkratno.

 

Cena klicev na telefonsko številko nacionalnega operaterja 1188 "Informacije o številkah - nacionalno" bodo s 5.10.2009 spremenjene na 1,0447 € z DDV, obračunano po klicu enkratno. Uporabnike obveščamo, da je podatke o telefonskih številkah naročnikov možno dobiti tudi brezplačno prek spletnega naslova Telefonskega imenika Slovenije TIS.

 

Največja razdalja za VDSL je po novem 3500 metrov (dopolnjeno 8.9.2009)

 

Z 9.9.2009 se poveča največja možna zračna razdalja za vključitve VDSL sistemov iz dosedanjih 3250 metrov na 3500 metrov. Potencialnim naročnikom, ki so oddaljeni več kot 2500 metrov, lahko ponudimo izključno internetni paket 1/256 na skupno razvezanem dostopu, ali 1/256 z neobvezno opcijo ene telefonske številke na polno razvezanem dostopu. Morebitne dodatne storitve bo naročnik lahko naročil šele, ko bo znana zmogljivost parice (sinhronizacija).
 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam