06 Mar 2015

Napaka pri mesečnih računih

Pri izdaji računov za mesec februar, za naročnike, ki svoje obveznosti plačujejo preko trajnika, se je v računu pojavila napaka.
Na koncu računa je dodatna postavka v višini nekaj centov, ki je napačna (postavka se glasi: Neobdavčeno).

Vsem prizadetim se za napako opravičujemo in pojasnjujemo, da bomo višje obračunan znesek odšteli pri obračunu storitev prihodnji mesec (marec).

Naročnikom se zahvaljujemo za njihovo razumevanje.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam