31 Aug 2016

Napoved spremembe Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2

Obveščamo vas, da s 01.10.2016 uvajamo spremembe oz. dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in Splošnih pogojev uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS ter Pogojev uporabe mobilnih paketov in uporabe enot, ki so objavljeni na spletni strani T-2 d.o.o. https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja. Spremembe splošnih pogojev se nanašajo na obveščanje naročnikov glede prejema računov ter opredelitev pojmov. V Pogojih uporabe mobilnih paketov in uporabe enot se sprememba nanaša na dopolnjeno definicijo enote, ki bo vključevala tudi paketni prenos podatkov. 

Pri tem vas obveščamo, da lahko naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo v skladu z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, 52. čl. Splošnih pogojev uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 d.o.o. povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 d.o.o. pa mu bo vrnil kupnino.

 

Več informacij in podrobnosti o novostih v spremenjenih splošnih pogojih na https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja, telefonski številki 080 64 64 in v poslovalnicah T-2 d.o.o..

 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam