05 Aug 2013

Nova T-2 bazna postaja v Ljubljani

T-2 mobilni signal bo odslej intenzivnejši tudi v JV delu Ljubljane, saj smo vklopili novo bazno postajo, ki bo močno izboljšala jakost sprejema signala v Ljubljani in sicer v Polju, Slapah, Studencu, delu Fužin, v Mostah, delu Zadobrove in v Zalogu.


Preverite, ali imate ustrezno nastavljen mobilni telefon, saj so klici znotraj T-2 omrežja med T-2 naročniki neomejeno brezplačni. Prav tako ne spreglejte ugodne ponudbe mobilnega interneta.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam