Novosti v ceniku administrativnih storitev - Enotna storitev TV časovne funkcije

Sprememba cene TV časovnih funkcij in prostora v Horizontu ter prilagoditev splošnih pogojev: Opredelitev internetnih hitrosti in mobilnega prenosa podatkov in Posebni dogovor- Pogoji uporabe paketov.

 

Naročnike, ki imajo storitev časovnih funkcij naročeno kot samostojno storitev, obveščamo, da:

  • se pri naročnikih T3 in T4 paketov, ko storitev časovnih funkcij ni vključena v vsebino paketa, z dnem 01.08.2017 cena storitve spremeni iz 3,99 EUR na 4,99 EUR;
  • pri naročnikih ostalih naročniških paketov, ki vključujejo IP televizijo in pri katerih storitev časovnih funkcij ni vključena v vsebino paketa ter paketa T-4 Start, z dnem 01.08.2017 cena storitve časovnih funkcij ostane enaka (4,99 EUR),  izvzame pa se 10GB prostora v Horizontu, ki je bil vključen v storitev. Ta se bo obračunavala samostojno. Naročniki pa si lahko želeno velikost paketa z zakupom prostora kadarkoli donaročijo oz. odnaročijo.

 

Pri naročnikih, ki imajo storitev časovnih funkcij že vključeno v naročniški paket, se storitev ne spreminja.

 

Naročnike obveščamo, da z dnem 01.08.2017 spreminjamo cenik administrativnih storitev za zasebne in poslovne uporabnike. Spremenjena cena storitev »Izvedba trajnega izklopa neplačnika« bo znašala 35,00 EUR z DDV. Ukinja se strošek »Ponovni vklop neplačnika«. Dodane so postavke:

- »Strošek obravnave odloga plačila«, ki znaša 1,50 EUR z DDV,

- »Opomin (fizične stranke)«, v višini zakonskih zamudnih obresti na dolgovani znesek vendar največ 0,49 EUR z DDV,

- »Strošek dodatne obravnave odprtih postavk«, ki znaša 1,50 EUR z DDV,

- »Strošek izvedbe začasnega izklopa«, ki znaša 20 EUR z DDV.  

 

Pri tem naročnike obveščamo, da lahko naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, v skladu z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, 52. čl. Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh pred uveljavitvijo sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

 

Naročnike obveščamo, da bodo v skladu z Uredbo (EU 2015/2012) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta naročnikom s 05.07.2017 prek naročniškega portala Horizont  (https://horizont.t-2.net/) na voljo podatki o hitrostih dostopa do interneta na liniji posameznega dostopa. V primeru ugotovljenega razhajanja od pogodbeno dogovorjene hitrosti dostopa do interneta za 20% ali več, lahko v roku 30 dni od objave podatkov o hitrosti dostopa do interneta brezplačno izberete drug primerljiv paket, če ga je možno zagotoviti, ali odstopite od pogodbe brez plačila administrativnih stroškov. Več informacij o vplivih na kakovost storitev dostopa do interneta, omejitvi količine podatkov, hitrosti in drugi parametre kakovosti storitev, ki vplivajo na storitve dostopa do interneta je na voljo na: https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja, natančneje: Opredelitev internetnih hitrosti in mobilnega prenosa podatkov.

 

Naročnike obveščamo, da v skladu z omenjeno Uredbo z dnem 01.08.2017 dopolnjujemo dokument Opredelitev internetnih hitrosti in mobilnega prenosa podatkov, kjer so navedene podrobnejše in obširnejše informacije o vplivih na kakovost storitev dostopa do interneta, omejitvi količine podatkov, hitrosti in drugi parametre kakovosti storitev, ki vplivajo na storitve dostopa do interneta. Spremembe se nanašajo na dodano določbo glede postopka v primeru razhajanj med dejanskim in pogodbenimi parametri. Prav tako se dodaja definicija maksimalne in oglaševane hitrosti dostopa do interneta. Določitev pogodbeno dogovorjenih hitrosti v skladu z Uredbo 2015/2012 in določitev orodja za spremljanje kakovosti storitev, dosegljivega na portalu Horizont ter pravice in obveznosti naročnikov na podlagi Uredbe 2015/2012 predstavljajo spremembo Posebnega dogovora- Pogoji uporabe paketov, ki prične veljati z dnem 01.08.2017.  Več informacij o vsebini spremenjenih pogojev je na voljo na spletni strani: https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja, natančneje: Opredelitev internetnih hitrosti in mobilnega prenosa podatkov in Posebni dogovor- Pogoji uporabe paketov.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?