30 Jun 2009

Obvestilo naročnikom storitve televizije po nadgradnji 29.6.2009

Naročnike storitve TV obveščamo, da smo z nadgradnjo dne 29.6.2009 omogočili nekaj pomembnejših dodatnih funkcionalnosti. V primeru, da se vaš TV vmesnik še ni nadgradil, ga izklopite in ponovno vklopite. Na ekranu se bo z velikimi črkami izpisalo da se vmesnik nadgrajuje, v času nadgradnje pa je pomembno, da ga ne izključite iz električnega napajanja oziroma omrežja. S tem bi prekinili postopek nadgradnje, zaradi nedokončane nadgradnje, pa bi ga bilo potrebno zamenjati.Seznam novih funkcionalnosti

  • Pozicioniranje pri predvajanju videa v Videoteki s tipkami 0-9: 0 = začetek, 1 = 10%, ..., 9 = 90%.
  • Preskakovanje neželenih programov nastavimo v grafičnem vmesniku pri razvrščanju in zaklepanju programov. Ko izbiramo programe s tipkami Naprej/Nazaj, se neželeni programi ne prikazujejo. Če jih želimo kljub vsemu pogledati, pa jih lahko dosežemo direktno tako, da vtipkamo točno številko želenega programa.
  • Amino-110 in Amino-130 dekodirata in predvajata teletext. Vklopimo ga iz vmesnika prek tipke MENU, ali neposredno z daljincem prek tipke PLAY.
  • Vgrajeno je nastavljanje formatov za 4:3 in 16:9 v nastavitvah.
  • Amino-130: pri izklopu z daljincem ugasne tudi rdeča LED dioda.
  • Mobilna aplikacija je nadgrajena tako, da ima možnost odpiranje videa v zunanji aplikaciji.
  • Odpravljene so bile še nekatere manjše pomanjkljivosti.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 0590-00-002 .
 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam