18 Nov 2015

Po primopredaji poslov upravljanje družbe T-2 znova prevzemajo lastniki

Poslovodstvo družbe T-2 na čelu s predsednikom Juretom Valjavcem je prevzelo posle od stečajne upraviteljice Danice Čuk in tudi opravilo primopredajo. Družba T-2 od 16. novembra dalje ni več v stečajnem postopku in znova posluje pod normalnimi pogoji.
Z odločbo Ustavnega sodišča, ki je 5. novembra pritrdilo predlogu družbe Garnol za razveljavitev stečaja T-2, so upravljanje družbe znova prevzeli njeni lastniki. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da so bile v postopku družbenikom T-2 kršene ustavne pravice, o vsebinskih razlogih za začetek ali opustitev stečajnega postopka pa bo znova presojalo Višje sodišče, saj mu je Ustavno sodišče predmetno zadevo vrnilo v ponovno odločanje.

Družba T-2 posluje uspešno in ima danes že več kot 194.000 naročnikov. Na Višjem sodišču bo tako znova dokazovala, da je prisilna poravnava za poplačilo vseh upnikov zagotovo boljša rešitev kot stečaj družbe.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam