Ponovno obvestilo naročnikom/uporabnikom


1.) T-2 ponuja selektivno zaporo klicev za določene vrste izhodnih klicev. Storitev je namenjena obstoječim uporabnikom, ki želijo zaporo določene vrste izhodnih klicev (npr. klici v 090, klici v mednarodna omrežja). Naročnik, ki želi naročiti navedeno storitev lahko to stori pisno, dopis pa mora naročnik lastnoročno podpisati, v primeru naročnika pravne osebe pa mora biti dopis tudi žigosan. Storitev T-2 naročnikom omogoča brezplačno.

 

2.) Naročnik sklene naročniško pogodbo s T-2 za nedoločen čas in jo lahko v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja družbe T-2 (23. in 10. člen) ali/in Splošnimi pogoji uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS (13., 18. in 19. člen) kadarkoli pisno spremeni ali prekine. Dopis mora vsebovati lastnoročni podpis naročnika oz. zakonitega zastopnika le-tega ter v primeru naročnika pravne osebe tudi žig.

 

3.) Naročnik je upravičen do priznanja dobropisa za zaračunane storitve, kolikor T-2 v reklamacijskem postopku ugotovi, da le-te niso bile izvedene v skladu s pogodbeno dogovorjeno kakovostjo, če so izpolnjeni sledeči pogoji. Naročnik ali uporabnik je dolžan nedelovanje storitev oziroma napako v delovanju storitev telefonsko prijaviti na tel. št. 0590 00 002 nemudoma ob zaznavi. Naročnik je dolžan v roku petnajstih (15) dni od dneva, ko je prejel račun poslati pisno reklamacijo le-tega in jo nasloviti na naslov T-2 d.o.o. , Streliška cesta 150, 2000 Maribor ali T-2 d.o.o. , Brnčičeva 41, 1000 Ljubljana, s pripisom za Reklamacijsko službo. Reklamacija mora biti podpisana, elektronsko poslane reklamacije upoštevamo zgolj, kolikor elektronsko sporočilo vsebuje varni elektronski podpis naročnika. Če naročnik ne reklamira računa ali ne prijavi napake v delovanju storitev oz. nedelovanja storitev, ni upravičen do dobropisa za zaračunane storitve. T-2 ima pravico zavrniti reklamacijo računa ali jo zavreči skladno s splošnimi pogoji, o delovanju oz. motenem delovanju storitev pa presoja na podlagi lastnih tehničnih podatkov o delovanju naročnikove linije ter skladno z navedenim izda dobropis ustrezen ugotovljenim motnjam v delovanju storitev. T-2 v nobenem primeru ne odgovarja za izgubljeni dobiček in nepremoženjsko škodo.

 

4.) T-2 uporabnikom telefonskih storitev v omrežju T-2 , ki uporabljajo analogno terminalsko opremo, omogoča tonsko izbiranje.
 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?