06 Feb 2018

Postavke na januarskem računu

Obveščamo vas, da z januarskim računom dodajamo kot novost dodatno postavko -  zapadle obveznosti.

Zaradi vpeljave novega sistema pošiljanja računov bodo na januarskem računu, poleg rednega računa, zabeležene tudi zapadle postavke, ki se nanašajo na preteklo izdane račune. V primeru, da ste jih v vmesnem času že poravnali, ustrezno zmanjšate znesek plačila v višini poravnanih zapadlih obveznosti. 

Vse plačilne postavke lahko tudi kadarkoli preverite na spletnem portalu HORIZONT.

Hvala za razumevanje,

Vaš T-2

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam