08 Sep 2009

Povečanje razdalje za VDSL na 3500 metrov

Z 9.9.2009 povečujemo največjo možno zračno razdaljo za naročilo storitev prek VDSL na 3500 metrov.


Z 9.9.2009 se poveča največja možna zračna razdalja za vključitve VDSL sistemov iz dosedanjih 3250 metrov na 3500 metrov. Potencialnim naročnikom, ki so oddaljeni več kot 2500 metrov, lahko ponudimo izključno internetni paket 1/256 na skupno razvezanem dostopu, ali 1/256 z neobvezno opcijo ene telefonske številke na polno razvezanem dostopu. Morebitne dodatne storitve bo naročnik lahko naročil šele, ko bo znana zmogljivost parice (sinhronizacija).

 

Uporabniki, ki želijo uporabljati telefonijo T-2 (polno razvezan dostop), lahko pri prijavi izberejo za opremo za telefoniranje IP telefon, ali ISDN vmesnik, če želijo uporabljati svojo obstoječo ISDN telefonsko opremo, ali pa PSTN vmesnik, če želijo uporabljati analogni telefonski aparat. Uporabniki polno razvezanega dostopa lahko tudi prenesejo svojo obstoječo telefonsko številko na T-2.
 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam