Pravno obvestilo o prilagoditvah ponudbe z dnem 1.3.2017

Naročnike obveščamo, da bo z dnem 01.03.2017 začel veljati nov Cenik osnovnih programskih paketov, in sicer bo višina cene S sheme 2,99 EUR z DDV, M sheme 8,99 EUR z DDV, L sheme 11,99 EUR z DDV, XL HD sheme 16,99 EUR z DDV. Naročnike obveščamo, da programska shema S od 01.03.2017 dalje ni več del IP TV priključka in s tem ni del tržnih paketov, ki ga vsebujejo in je ločena storitev obračunana po ceniku. Naročniki lahko programske vsebine kadarkoli spremenijo in izberejo drug paket programskih vsebin. Z navedenim dnem se spreminja tudi cena paketa T4 Start, ki bo znašala 33,99 EUR z DDV in vključevala bogatejšo programsko shemo M, ki je ni možno spreminjati, cena paketa TV+TEL, ki bo znašala 23,99 EUR z DDV, cena paketa Oranžni diamant in Oranžni diamant HBO, ki bosta znašala 64,99 EUR z DDV. Naročnike, ki so izkoristili akcijsko ceno naročnine paketa Oranžni diamant ali Oranžni diamant HBO, ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev, obveščamo, da bo z dnem 01.03.2017 akcijska cena znašala 57,99 EUR z DDV. Hkrati vas obveščamo, da se z dnem 01.03.2017 spreminjajo pogoji Akcije Senior, ki bo omogočala 10% popust na osnovno mesečno naročnino paketov T2, T3 ali T4 ali paketov mobilne telefonije.  Spremenjena bo tudi cena paketa T4 King, ki bo znašala 60,90 EUR z DDV, paketa Brezčasni VDSL, ki bo znašala 47,00 EUR z DDV, paketa Brezčasni optika 10/10, ki bo 47,00 EUR z DDV ter paketa Brezčasni optika 100/10, ki bo znašala 51,00 EUR z DDV. 

Prav tako se z dnem 01.03.2017 spreminjajo Pogoji uporabe mobilnih paketov in uporabe enot, kjer se doda določba, da so količine enot v paketni ponudbi in možnosti dodatnega zakupa enot opredeljene v vsakokratni ponudbi T-2. V Posebnih pogojih uporabe mobilnega paketa TOP se za ponudnika gostovanja določi ponudnika storitev nacionalnega gostovanja. V II. točki drugega odstavka Posebnega dogovora-Pogoji paketa T4 20M, se v drugi alineji določi, da je v ceno paketa vključena  le naročnina za IP TV priključek s standardnim televizijskim vmesnikom. V Splošnih pogojih za uporabo dodatnih storitev IPTV  ter v Posebnem dogovoru- Naročila na dodatne programske pakete  se doda definicija IP TV priključka kot sledi: »IP TV priključek je priključek, ki zagotavlja možnost dostopa do funkcionalnosti IPTV uporabniškega vmesnika, kot so spored, radio, videoteka, Horizont/Avditorij vsebine itd. in omogoča spremljanje naročenih programskih shem. Programske sheme in programski paketi so ločene storitve, ki se obračunajo po vsakokratnem veljavnem ceniku, objavljenim na spletni strani http://www.t-2.net/.« Z dnem 01.03.2017 v veljavo stopi novi Posebni dogovor- Naročilo na programski paket HBO ON DEMAND BREZ VEZAVE, kjer se spreminja naročnina na programski paket, ki bo znašala 9,99 EUR z DDV. V uvodnih določbah spremenjenih splošnih pogojev se popravijo pravopisne napake, uskladi terminologija z dejanskim poimenovanjem splošnih pogojev ter spremeni status družbe T-2.

Pri tem vas obveščamo, da lahko naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo v skladu z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, 52. čl. Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij in podrobnosti o novostih v spremenjenih splošnih pogojih na https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja, https://www.t-2.net/novice, telefonski številki 064 064 064 in v poslovalnicah T-2.

 

 

 

 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?