28 Mar 2011

Prekinitev skupščine družbe T-2

Skupščina družbe T-2 še ni odločala predlogu dokapitalizacije – lastniki so skupščino prekinili.


Današnja skupščina družbe T-2 je bila na predlog največjega lastnika, družbe Zvon Ena Holding prekinjena, tako lastniki niso glasovali o predlogu dokapitalizacije družbe.

»Ker uprava Zvon ena holdinga v tem trenutku še ne razpolaga s končnim stališčem finančnih svetovalcev in ker še potekajo pogovori o različnih možnostih rešitve finančne situacije v družbi Zvon ena holding, kar je v
neposredni povezavi s postopkom finančne reorganizacije družbe T-2, je bil podan predlog o prekinitvi skupščine.« je ob prekinitvi skupščine javnosti pojasnil  Simon Zdolšek, predsednik uprave Zvon ena holdinga.

»Današnja odločitev lastnikov na sam potek prisilne poravnave neposredno ne vpliva. Proces iskanja skupne rešitve se nadaljuje in v T-2 pričakujemo, da bo do nje prišlo v predvidenih rokih.« dodaja mag. Uroš Rožič, direktor družbe T-2.
 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam