03 Jan 2011

Prisilna poravnava s ciljem stabilizacije poslovanja

Poslovodstvo družbe T-2 d.o.o. je na Okrožno sodišče v Mariboru vložilo predlog za pričetek prisilne poravnave.


Postopek prisilne poravnave je z zakonom urejen postopek sanacije dolgov iz preteklosti, ki zagotavlja uspešno sanacijo družbe in je kot tak v interesu tako družbe kot tudi njenih upnikov in lastnikov.

 

Ob tem v družbi T-2 poudarjamo, da ta postopek ne vpliva na poslovanje z naročniki, saj jim bomo tudi v prihodnje nemoteno zagotavljali naročene storitve. Hkrati pa bo ob uspešno izpeljanem postopku omogočen nadaljnji razvoj omrežja in storitev ob konkurenčnih pogojih.
 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam