29 Okt 2014

Sodišče družbi T-2 – v stečaju odobrilo nadaljnje poslovanje

Z današnjo odločitvijo sodišča družba T-2 d.o.o. – v stečaju lahko nadaljuje s poslovanjem v skladu s predlaganim poslovnim načrtom. Družba načrtuje rast števila naročnikov in povečanje  prihodkov iz poslovanja. Za leto 2015 planira preko 60 milijonov prihodkov iz poslovanja.  V septembru je družba T-2 d.o.o. – v stečaju, kljub uvedbi stečajnega postopka, pridobila nove naročnike in povečala prihodke družbe, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.Okrožno sodišče v Ljubljani je danes sprejelo sklep o dovoljenju poslovanja družbi T-2 d.o.o. – v stečaju po predlogu upraviteljice v okviru dejavnosti telekomunikacijskih storitev, mobilne in fiksne telefonije, interneta in televizije in sicer do prodaje družbe kot poslovne celote.
 
Upraviteljica družbe, Danica Čuk, je v utemeljitvi predloga predračuna stroškov  poslovanja ocenila, da lahko družba T-2 d.o.o. - v stečaju z nadaljevanjem poslovanja ustvari preko 60 milijonov evrov prihodkov, EBITDA v višini 15 milijonov evrov ter pozitivni denarni tok v višini 6 milijonov evrov. Stroške poslovanja bo družba krila iz prihodkov. S prodajo premoženja družbe kot poslovne celote pa bodo za upnike doseženi boljši pogoji prodaje, kot če bi se premoženje prodajalo kot posamezen del stečajne mase.
 
Družba T-2 je septembra letos, kljub začetku stečajnega postopka, povečala število naročnikov. Tako je na segmentu fiksnih priključkov presegla število 112.000 priključkov v omrežje. Na mobilnem segmentu se je število naročnikov povečalo za slabih 11 % v primerjavi z letom poprej. Rast je prisotna tudi v segmentu poslovnih uporabnikov. Prav tako so se dvignili tudi prihodki iz poslovanja, in sicer za 9 %.
Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam