26 Aug 2015

Sodišče odobrilo poslovanje družbe T-2 d.o.o. - v stečaju

Ljubljana, 26.8.2015 - Okrožno sodišče v Ljubljani je na predlog stečajne upraviteljice Danice Čuk, sprejelo sklep o dovoljenju družbi T-2 za končanje nujnih poslov v obsegu, kot jih je družba opravljala pred začetkom stečajnega postopka. Prav tako je določilo začasni predračun stečajnega postopka vezan na opravljanje nujnih poslov.Že vse od začetka stečaja poslovanje družbe T-2 v stečaju ni okrnjeno. T-2 bo še naprej zagotavljala svojim naročnikom storitve v enaki kakovosti in v enakem obsegu kot doslej. Upraviteljica bo namreč v zakonskem roku predlagala sodišču,  da s sklepom dovoli nadaljevanje poslovanja družbe v stečajnem postopku. Dovoljenje za končanje nujnih poslov  zagotavlja opravljanje  dejavnosti družbe v okviru poslov, ki jih je dolžnik začel izvajati pred začetkom stečaja in s tem pogoje za kasnejše nadaljevanje poslovanja  na segmentu telekomunikacijskih storitev (opravljanje mobilne in fiksne telefonije, interneta in televizije ter prodaje trgovskega blaga, kot dopolnitve ponudbe pri prodaji telekomunikacijskih storitev).  Začasni predračun stroškov stečajnega postopka, ki ga je sodišče s sklepom določilo, predvideva, da bo družba v obdobju do 31.12.2015  imela 21,9 mio EUR stroškov. Iz projekcije poslovanja T-2  v času končanja nujnih poslov  pa izhaja, da bo družba v tem času ustvarila  presežek iz poslovanja (EBIT) in pozitivni denarni tok. Prav tako je sodišče dovolilo, da se pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki bi jim v tem času prenehala veljavnost,  podaljšajo do 31.12.2015.
 
T-2 ima danes preko 190.000 naročnikov storitev.  V mesecu avgustu je do sedaj sklenil  že več kot 1.000 novih pogodb za  fiksne storitve in več kot 1.500 novih pogodb za mobilne storitve.  V drugem kvartalu tega poslovnega leta je T-2  ustvaril  4 % več prihodkov kot v enakem obdobju preteklega leta.
Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam