20 Jul 2015

Sprememba cenika 080

Obveščamo vas, da z dnem 01.09.2015 prične veljati nov cenik za storitve brezplačne številke 080.

Po navedenem datumu se bo naročnikom storitve brezplačne telefonske številke 080 zaračunavala mesečna naročnina v višini 4,00 EUR brez DDV. Cena za minuto pogovora pa ostaja nespremenjena, in sicer: za fiksna omrežja na območju Republike Slovenije 0,0417 EUR brez DDV na minuto, za mobilna omrežja na območju Republike Slovenije 0,0835 EUR brez DDV na minuto. Pri tem vas obveščamo, da lahko naročnik zaradi spremembe, določene v naročniški pogodbi za storitev brezplačnega telefona 080 v skladu z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, 52. čl. Splošnih pogojev uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniške pogodbe za storitev brezplačnega telefona 080, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Več informacij in podrobnosti o novostih na www.t-2.net, elektronskem naslovu: povpraševanje-poslovni@t-2.com in v poslovalnicah T-2 d.o.o..
Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam