Sprememba splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 - pojasnila

Obveščamo vas, da z dnem 01.01.2017 stopijo v veljavo spremenjeni Splošni pogoji poslovanja družbe T-2 ter Splošni pogoji uporabe storitev preko mobilnega omrežja, kjer se:

- spreminja vsebina 4. odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 kot sledi:

4. odstavek 36. člena »Po prenehanju naročniškega razmerja ali posamezne storitve je naročnik dolžan opremo, ki jo je v uporabo (reverz ali najem) prejel za čas trajanja naročniškega razmerja ali za čas trajanja posamezne storitve, v roku petnajstih (15) dni od prenehanja naročniškega razmerja ali posamezne storitve, vrniti na svoje stroške. T-2 bo naročnika o obveznosti vračila opreme pisno obvestil. Naročnik je dolžan vrniti nepoškodovano in delujočo opremo. V primeru nevračila opreme, oziroma vračila poškodovane ali nedelujoče opreme, se le-ta naročniku po veljavnem ceniku zaračuna.«

- dodaja nov, peti, odstavek 13. člena Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 kot sledi:

Podrobnejše in obširnejše informacije o vplivih na kakovost storitev dostopa do interneta, omejitvi količine podatkov, hitrosti in drugi parametre kakovosti storitev, ki vplivajo na storitve dostopa do interneta so naročnikom dosegljive na spletni strani pod zavihkom podpora uporabnikom in v zavihku pogosta vprašanja.

Na vsebinsko enak način se spremeni 41. člen Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja.

- spreminja vsebina 3. odstavka 36. člena Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja kot sledi:

3. odstavek 36. člena »Naročnik je seznanjen, da je T-2 zaradi narave tehnologije, kot jo uporablja po pogodbi, ki jo ima sklenjeno s tujim ponudnikom mednarodnega mobilnega gostovanja, pri obveščanju o stroškovni meji prenosa podatkov v celoti vezan na podatke tujih operaterjev. Če T-2 podatke prejme z zakasnitvijo, naročnika ne bo mogel pravočasno obvestiti o prekoračitvi stroškovnih meja. Če je stroškovna meja dosežena v eni podatkovni seji, bo naročnik obveščen šele po koncu te seje, ta seja pa se naročniku zaračuna v celoti.«

- spreminja vsebina 4. odstavka 36. člena Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja kot sledi:

Naročnik soglaša, da so poslana SMS sporočila le informativne narave in da T-2 ne odgovarja za točnost in ažurnost podatkov o porabi storitve podatkovnega gostovanja, saj podatke pridobiva od tujih operaterjev. Zaradi navedenega T-2 naročnikom svetuje previdnost ter postopanje kot opisano v spodnjem odstavku.

Hkrati vas obveščamo, da z dnem 01.01.2017 začne veljati nov Cenik dodatnih del, kjer se briše postavka PVC kanali- dim. do 30x17mm in dodaja postavka PVC kanali – dim. do 40x25mm v višini 1,94 EUR z DDV. Postavka za meter UTP kabla kat. 5E bo znašala 0,95 EUR z DDV. Konektor RJ 45 pa bo s spremenjenim cenikom znašal 0,50 EUR z DDV. V Cenik dodatnih del se dodajajo še sledeče postavke:

- PN cev do fi 32 v višini 1,20 EUR z DDV/m

- FLEX cev do fi 32 v višini 2,00 EUR z DDV/m

- Preboj plošče v višini 12,00 EUR z DDV/kos

- Preboj zidu v višini 9,00 EUR z DDV/kos

V Odškodninskem ceniku za zasebne in poslovne uporabnike se spreminja naziv postavke »Daljinski upravljalnik za TV vmesnik«, ki se po novem glasi »Nadomestilo za daljinski upravljalnik za TV vmesnik«.

Pri tem vas obveščamo, da lahko naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo v skladu z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, 52. čl. Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.

Več informacij in podrobnosti o novostih v spremenjenih splošnih pogojih na https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja, telefonski številki 064 064 064 in v poslovalnicah T-2.

 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?