30 Jul 2015

Sprememba zakupa prostora v snemalniku

Uporabnike obveščamo, da bomo v družbi T-2 s 1. 9. 2015 prešli na nov način obračunavanja zakupa prostora v snemalniku, ki ga bomo po novem umestili v skupni prostor v naši novi storitvi Horizont.Uporabnikom bo tako za isto ceno na voljo enako ali več prostora za snemanje, vendar pod drugačnim nazivom storitve. V družbi T-2 bomo namreč to jesen začeli iz dosedanjih desetih paketov naročnikom v storitvi Horizont zakup prostora obračunavati po istih cenah le v štirih paketih. Z uvedbo nove storitve Horizont boste tako vsi naročniki koristili enake ali večje količine zakupljenega prostora za snemanje, saj vas bomo   razvrstili v enakovreden ali prvi višji paket, ki bo cenovno in količinsko ustrezal vaši dosedanji izbiri in naročilu zakupa prostora.
 
Hkrati vas obveščamo, da lahko zaradi spremembe pogojev, določenih v naročniški pogodbi, skladno  z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1, kot naročnik v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopite od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjate. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnika. Več informacij in podrobnosti o novostih vam je na voljo na http://www.t-2.net, na telefonski številki 080 64 64 ter v naših T-2 poslovalnicah po Sloveniji.
 
Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam