30 Jan 2015

Spremembe splošnih pogojev

Obveščamo vas, da s 01.03.2015 uvajamo spremembe oz. dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 in Splošnih pogojev uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS, objavljene na spletni strani:  http://www.t-2.net/podpora/splosni-pogoji dne 29.01.2015.Spremembe navedenih splošnih pogojev se nanašajo na  področje obdelave osebnih podatkov, sporočanja podatkov, v zvezi z naročniškim razmerjem ter na področje načina prejemanja in plačevanja računov preko spletne banke. Prav tako vas obveščamo, da smo dopolnili že obstoječe definicije izrazov. Hkrati vas obveščamo, da lahko naročnik zaradi spremembe pogojev, določenih v naročniški pogodbi v skladu z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, 52. čl. Splošnih pogojev uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 d.o.o. povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 d.o.o. pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij in podrobnosti o novostih v spremenjenih splošnih pogojih na www.t-2.net/podpora/splosni-pogoji, telefonski številki 080 64 64 in v poslovalnicah T-2 d.o.o..
Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam