Spremenjeni splošni pogoji

Obveščamo vas, da s 01. 01. 2014 uvajamo sledeče spremembe oz. dopolnitve ponudbe.

Spremenili bomo zaračunavanje SMS in MMS sporočil poslanih iz Slovenije na telefonske številke s klicno številko tuje države. Ta sporočila se bodo od 1. 1. 2014 zaračunavala po ceni 0,15 EUR za poslani SMS oz. MMS. Cena poslanega SMS oz. MMS sporočila bo enaka za vse tuje države. Vsako poslano SMS oz. MMS sporočilo, ki je poslano iz Slovenije na telefonske številke s klicno številko tuje države se obračuna ločeno in se ne odšteva od že zakupljenih količin v mobilnem paketu. Prav tako se na ta način poslano SMS oz. MMS sporočilo na odšteva od zakupljene količine enot. Zaradi navedenega se spreminjajo cenik in določila Splošnih pogojev uporabe enot, Splošnih pogojev uporabe mobilnih paketov ter Pogoji zakupa paketa porabe v delih, kjer definirajo kaj je vključeno v enoto oz. v zakupljeno količino porabe.

Zaradi uvedbe dodatne ponudbe storitev preko širokopasovnega dostopa preko bitnega toka Telekoma Slovenije spreminjamo Splošne pogoje poslovanja družbe T-2 v delu, ki se nanaša na spremembo širokopasovnega priključka in Posebni dogovor - Pogoji uporabe enot, ki se nanaša na tehnične omejitve in cene.

V splošnih pogojih poslovanja družbe T-2 d.o.o. in Splošnih pogojev uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS smo dodali zahteve ZEPEP-UPB1, uvedli dodatna komunikacijska sredstva za opozorila in izklope, ter dodali sorazmerno zaračunavanje stroška mirovanja za vključeni priključek in pravico do storitve mirovanja, ki velja za cel paket, če naročnik izrecno ne zahteva drugače. Dodana je tudi pravica naročnika, da lahko naroči informativno storitev porabe in možnost operaterja, da naročnika izključi, ko naročnik doseže znesek 150,00 EUR porabe na mesečnem računu in mu onemoči uporabo storitev vse do plačila predčasnega računa.

­
Pri tem vas obveščamo, da lahko naročnik zaradi spremembe pogojev določenih v naročniški pogodbi v skladu z 31. čl. Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2 d.o.o., 52. čl. Splošnih pogojev uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS in določilom 2. odst. 129. čl. ZEKoma-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 d.o.o. povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 d.o.o. pa mu bo vrnil kupnino. Več informacij in podrobnosti o novostih na http://www.t-2.net/podpora/splosni-pogoji, telefonski številki 080 64 64, v poslovalnicah ter v splošnih pogojih poslovanja družbe.
­
Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?