21 Sep 2010

T-2 nemoteno zagotavlja storitve svojim uporabnikom

Ljubljana – 21.9.2010 - Glede na včeraj prejeto novico, da je Telekom Slovenije podal predlog za začetek stečajnega postopka zoper T-2, sporočamo našim uporabnikom in širši javnosti, da T-2 nemoteno zagotavlja vse storitve svojim uporabnikom.
Predloga, ki ga je vložil Telekom Slovenije s strani sodišča še nismo prejeli, prepričani pa smo, da tovrstna odločitev Telekoma Slovenije potrjuje in izkazuje namero Telekoma Slovenije, da vztraja na poti izkoriščanja zlorabe prevladujočega tržnega položaja, po kateri hodi zadnjih 20 let. Gre za to, da se hoče Telekom Slovenije praktično zastonj polastiti večjega in boljšega optičnega omrežja, ki ga je izgradila družba T-2 in ki je tehnološko precej naprednejše od omrežja, ki ga ima Telekom Slovenije. Pri tem je potrebno dodati, da se sprevrženost ravnanja Telekoma Slovenije še posebej kaže v tem, da Telekom Slovenije družbi T-2 dolguje skoraj 130 milijonov evrov iz naslova odškodninske odgovornosti, medtem ko stečajni postopek proti T-2 vlaga zaradi 12 milijonov evrov, pri čemer je ta višina sporna.

Ob tem želimo poudariti, da je družba T-2 proti Telekomu Slovenije odškodninsko tožbo za plačilo skoraj 130 milijonov evrov glavnice vložila že pred skoraj štirimi leti, vendar sodišče v tem času ni razpisalo niti ene glavne obravnave. Regulator APEK, ki deluje v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, ni ukrenil in ne ukrene ničesar. Prav tako ničesar ne ukrene Ministrstvo za gospodarstvo, ki je dolžno zagotavljati konkurenco na slovenskem trgu telekomunikacij.

Spomnimo, da smo se s tovrstno zlorabo tržne moči in monopola v Sloveniji že srečali pred leti, ko je monopolist na enak način z našega trga umaknil konkurenco na področju mobilne telefonije. Takrat se je Vega (Western Wireless International) kot močan tuji investitor na koncu raje odločila za umik s slovenskega trga kot da bi se prerivala z državnimi organi in državnim podjetjem.

Zaradi tega Ministrstvo za gospodarstvo in regulatorja APEK javno sprašujemo, kaj sta doslej konkretnega storila, da bi zagotovila konkurenco na slovenskem telekomunikacijskem trgu. Pričakujemo konkretni odgovor, saj je celotna situacija resnično žalostna, hkrati pa smo v posmeh v Evropi.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam