04 Okt 2012

T-2 sodeluje v vaji Cyber Europe 2012

Varnost na spletu je ključnega pomena za vse uporabnike storitev. Zato si na vseh nivojih prizadevamo v razvoju mehanizmov, ki bi ščitili sistem in njegove uporabnike. Eden takšnih je tudi vaja Cyber Europe, ki trenutno poteka tudi z našim sodelovanjem.


Vaja Cyber Europe 2012 je druga vseevropska vaja iz zaščite kritične informacijske infrastrukture. Namen vaje je povezati aktivnosti in vire na nacionalnem in nivoju Evropske unije, s ciljem izboljšati odpornost kritične informacijske infrastrukture. Cyber Europe 2012 se izvaja kot porazdeljena simulacijska (table-top) vaja, ki jo organizirajo države članice EU in EFTA, usklajuje pa jo Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (European Network and Information Security Agency - ENISA), s podporo Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije (the Joint Research Centre - JRC).
V okviru vaje bodo generirani navidezni incidenti in ne napadi na realna omrežja. V primerjavi z vajo iz leta 2010 pomeni projekt Cyber Europe 2012 velik napredek v smislu obsega, razširjenosti in kompleksnosti zadanih nalog.

Kljub poteku vaje storitve uporabnikom delujejo nemoteno.

 

 

Več o vaji na povezavi:

http://www.cert.si/fileadmin/dokumenti/si-cert/Novica_-_Cyber_Europe_2012.pdf

 

 

 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam