22 Nov 2011

T-2 tudi v oktobru povečal prihodke

V mesecu oktobru je družba T-2 pridobila več kot 2.000 novih naročnikov in to na vseh treh vrstah dostopa. Povečali so tudi prihodke družbe.


V obdobju 1.10. do 31.10.2011 je družba T-2 realizirala 3.958.917 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je več kot meseca septembra 2011. Število naročnikov se je oktobra na neto nivoju povečalo za 1.968 oz. za 1,5%, kar predstavlja drugo največjo mesečno rast števila naročnikov v letu 2011, takoj za septembrsko. Največjo novih naročnikov so zabeležili na mobilnem omrežju, kjer se je število naročnikov povečalo za več kot 1.200. Na optičnem omrežju se je število naročnikov povečalo za 1,4%, že drugič letos pa se je število naročnikov povečalo tudi na VDSL omrežju. EBITDA je v mesecu oktobru znašal 915.297 EUR. Povprečni EBITDA v desetih mesecih 2011 je za trikrat višji od povprečno doseženega v letu 2010, kumulativni pa je v desetih mesecih za 152% presegel realiziranega v celotnem letu 2010.
 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam