15 Maj 2012

T-2 v prvem četrtletju 2012 s pozitivnim poslovnim izidom iz poslovanja

T-2 je v prvem četrtletju letošnjega leta po uspešno potrjeni prisilni poravnavi in z novimi lastniki posloval v skladu s predvidenimi načrti in dosegel pozitivni izid iz poslovanja. Skupno število priključkov je preseglo 139.000.
 V prvih treh mesecih letošnjega leta je družba T-2 ustvarila za 13,2 milijona EUR prihodkov in poslovanje zaključila uspešno v okviru zastavljenih ciljev. EBITDA je dosegel vrednost 3,7 milijona EUR, kar je za 889 tisoč EUR oziroma 32 odstotkov več od ustvarjenega v primerljivem lanskem obdobju. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) se je iz negativnega iz leta 2011 dvignil na 333 tisoč EUR v prvih treh mesecih letošnjega leta.

Število naročnikov se je v prvih treh mesecih povečalo za 3,5 odstotka. Največjo rast števila naročnikov so zabeležili na mobilnem omrežju, kjer se je število naročnikov povečalo za 9,5 odstotka.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam