27 Feb 2012

Tudi višje sodišče zavrnilo Telekom Slovenije

Višje sodišče v Mariboru je zavrnilo pritožbo Telekoma Slovenije. Potrjena prisilna poravnava družbe T-2. Družbo prevzemajo v lastništvo največji upniki.


Sodišče v Mariboru je tudi na drugi stopnji zavrnilo pritožbo Telekoma Slovenije. S to odločitvijo sodišča je postala pravnomočna prisilna poravnava družbe T-2.

S pravnomočnostjo postopka prisilne poravnave vstopi v veljavo tudi nova lastniška struktura družbe T-2.

 

Z današnjo odločitvijo sodišča se je zaključil postopek o prisilni poravnavi družbe T-2, ki se je pričel 13. januarja lani. Že do 16. avgusta 2011 se je za prisilno poravnavo glasovalo 100 upnikov, ki predstavljajo skupaj 75,46 % priznanih ali verjetno izkazanih terjatev (za uspeh je v skladu z ZFPPIPP potrebno strinjanje upnikov, ki predstavljajo več kot 60% priznanih ali verjetno izkazanih terjatev). Poleg tega je 24 upnikov podalo zavezujoče izjave za pripravljenost konverzije terjatev v lastniške deleže. Upniki T-2 so glasovali o predlogu prisilne poravnave, objavljenem 5. 5. 2011. Predlog predvideva poplačilo 44% navadnih terjatev, ki jih bo T-2 poravnal najkasneje v devetih letih.

 

»Odločitev sodišča smo pričakovali. Že ves čas smo opozarjali, da Telekom Slovenije sledi drugim interesom, predvsem interesom slabitve močnega konkurenta in ne tem, ki jih je navajal v pritožbi.« je ob pravnomočnosti postopka prisilne poravnave povedal direktor družbe T-2, mag. Uroš Rožič. Poudaril je, da gre zasluga za uspešno prisilno poravnavo tudi naročnikom, ki so ves čas postopka verjeli v T-2 in mu zaupali, saj kot je bilo večkrat poudarjeno, storitve so delovale nemoteno. »V tem času smo v T-2 izpeljali številne korenite spremembe v poslovanju družbe, kar se že odraža tako na poslovnem rezultatu kot tudi v rasti števila naročnikov. S polnomočnostjo prisilne poravnave, pa v dogovoru z upniki vstopamo v nov cikel, ki bo namenjen predvsem ukrepom povezanih z nadaljnjim razvojem storitev in širitvijo lastnega omrežja.«

 

T-2 je v letu 2011 dosegel 10% rast števila naročnikov. Upoštevajoč nerevidirane poslovne rezultate so ustvarili več prihodkov kot v letu poprej (skupaj 48,4 mio EUR). Ob uspešni reorganizaciji poslovanja in procesih optimizacije stroškov so dosegli visoko pozitiven operativni dobiček oz. EBITDA (9,9 mio EUR).

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam