Upniki T-2 glasovali za prisilno poravnavo družbe T-2

Upniki T-2 so v veliki večini glasovali za prisilno poravnavo. Družba T-2 jim bo 44% dolga vrnila najkasneje v devetih letih. Poslovanje družbe T-2 je v skladu z NFP in ves čas prisilne poravnave pozitivno, pridobili smo 14.000 novih naročnikov. 


 

Kot je objavljeno v poročilu upraviteljice prisilne poravnave sodišču, je za prisilno poravnavo glasovalo 100 upnikov, ki predstavljajo skupaj 75,46 %  priznanih ali verjetno izkazanih terjatev (za uspeh je v skladu z ZFPPIPP potrebno strinjanje upnikov, ki predstavljajo več kot 60% priznanih ali verjetno izkazanih terjatev). Upniki T-2 so glasovali o predlogu načrta finančnega prestrukturiranja, objavljenem 5.5.2011. NFP predvideva povrnitev 44% dolga, najkasneje v devetih letih.
 
T-2 od pričetka prisilne poravnave posluje  stabilno, saj so, kljub postopku prisilne poravnave, beležili rast naročnikov, ki se je odrazila tudi v rasti prihodkov. Od pričetka postopka prisilne poravnave do konca julija smo v T-2 ustvarili 29 mio EUR prihodkov od prodaje in 8,5 mio EUR prostega denarnega toka, ki ga bo družba lahko, po potrditvi prisilne poravnave, namenila poplačilu upnikov in nadaljnjim investicijam, skladno z NFP. V tem času smo v T-2 pridobil več kot 14.000 novih naročnikov.
 
Prisilna poravnava družbe T-2 je bila začeta s sklepom sodišča dne  13. januarja 2011. Družba je v prvem koraku upnikom ponudila 34,6% poplačilo v osmih letih. Ker upniki niso uspeli doseči dogovora z lastniki insolventnega dolžnika za pretvorbo terjatev v lastniške deleže, je upniški odbor na svoji seji, dne 19. aprila 2011 soglasno sprejel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala na poenostavljen način za namen pokrivanja izgube in sočasno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki do višine enega milijona evrov. 5. maja 2011  je družba pripravila spremenjen predlog prisilne poravnave, ki predvideva povrnitev 44% dolga najkasneje v devetih letih.  13. julija 2011 je sodišče pozvalo upnike s priznanimi ali verjetno izkazanimi terjatvami h glasovanju o prisilni poravnavi. Upniki so v zadostni večini glasovali za prisilno poravnavo družbe.
Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?