Upniki T-2 v večini že glasovali za prisilno poravnavo

Upniki T-2 že v več kot 60% deležu glasovali za prisilno poravnavo in jo s tem tudi podprli. Postopek prisilne poravnave se bo lahko uspešno zaključil. Poslovanje T-2 stabilno in v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja.


Po neuradnih podatkih, uradni  bodo znani po izteku roka za glasovanje, to bo  13.8.2011, so  upniki T-2 (s priznanimi ali verjetno izkazanimi terjatvami) v več kot 60% že glasovali za prisilno poravnavo, kar zadostuje za potrditev predloga poravnave in pomeni, da bo ta tudi izglasovana. S tem so ustvarjeni pogoji, da se bo lahko postopek prisilne poravnave družbe T-2, ki je bil začet januarja letos, tudi uspešno končal. Kot poudarjajo v vodstvu T-2, to predstavlja pomembno prelomnico, ki bo omogočila nadaljevanje njihovega uspešnega poslovanja.

»Cilj postopka prisilne poravnave je bil postaviti poslovna razmerja na temelje, ki bodo zagotavljali nadaljnje poslovanje in rast našega podjetja, ki je zagotovo nosilec tehnološkega razvoja telekomunikacijskega trga v Sloveniji. Pogajanja z upniki so bila dolga, vendar smo ravno zaradi uspešnega dogovora z upniki uspeli zagotoviti izhodišče, ki nam omogoča vrnitev na trg v polni moči in zagotavlja nadaljnji razvoj naših konkurenčnih prednosti. Dodatno nas veseli tudi dejstvo, da smo v napornih pogajanjih z nekaterimi upniki uspeli pridobiti tudi ustrezne izjave, na podlagi katerih se bo kapitalska moč naše družbe po zaključku postopka prisilne poravnave še bistveno okrepila.« je ob uspehu dogovora z upniki poudaril direktor družbe T-2, Uroš Rožič.

Poslovanje T-2 je bilo letos stabilno, saj so kljub postopku prisilne poravnave, beležili rast naročnikov, ki se je odrazila tudi v rasti prihodkov. Od pričetka postopka prisilne poravnave so ustvarili 29 mio EUR prihodkov od prodaje in 8,5 mio EUR prostega denarnega toka, ki ga bo lahko po potrditvi prisilne poravnave družba namenila poplačilu upnikov in nadaljnjim investicijam, skladno z NFP. V tem času so pridobil več kot 14.000 novih naročnikov.

Kot pojasnjuje Rožič: »EBITDA marža družbe se konstantno izboljšuje in trenutno znaša 20,8%, načrtujemo pa , da se bo trend rasti nadaljeval. Ta pomemben kazalnik poslovanja je hkrati tudi presegel napovedi v NFP za leto 2011. To kaže, da razvoj družbe T-2 sledi povsem običajnim zakonitostim poslovanja podjetij v tej panogi  v Evropi, kjer so v prvih letih poslovanja značilne negativne marže iz poslovanja zaradi intenzivnih investicijskih vlaganj in visokih stroškov povezanih z izgradnjo omrežja, marketingom ipd.  Naše projekcije kažejo, da je načrtovana  EBITDA marža, ki jo predvideva naš NFP popolnoma skladna s trendi v primerljivih evropskih podjetjih.«

Družba T-2 je na trg telekomunikacij vstopila v letu 2005. Njen največji projekt je bila izgradnja optičnega omrežja v Sloveniji, s čemer se je dejansko začelo razvijati področje optičnih povezav v Sloveniji. Od začetka poslovanja v letu 2005 do danes pridobila skoraj 125.000 naročnikov v pogojih ostre konkurence ter oviranja nastopa na trgu. T-2 je danes vodilni ponudnik širokopasovnega dostopa do interneta preko optičnega omrežja, kjer dosega 56,7%* tržni delež.

*Vir APEK, poročilo 1-3 2011

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?