19 Apr 2011

Upniški odbor T-2 sprejel sklep o pričetku postopka finančnega prestrukturiranja družbe

Predstavniki upniškega odbora so potrdili sklep o spremembi osnovnega kapitala družbe T-2 zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja družbe. Dosedanjim lastnikom, v primeru realizacije prestrukturiranja in potrjene prisilne poravnave, vsi obstoječi deleži prenehajo.


Upniški odbor, ki ga sestavljajo predstavniki največjih upnikov družbe T-2, je današnjo sejo upniškega odbora sklical na podlagi 199a. člena ZFPPIPP. Člani upniškega odbora so soglasno sprejeli sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala na poenostavljen način za namen pokrivanja izgube in sočasno povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki do višine enega milijona evrov.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam