11 Nov 2015

Ustavno sodišče ugodilo družbi Garnol in razveljavilo stečaj T-2

Ustavno sodišče je ugodilo predlogu družbe Garnol in z odločbo, ki jo je sprejelo 5. novembra, razveljavilo sklep Višjega sodišča o začetku stečajnega postopka družbe T-2 in mu vrnilo zadevo v ponovno odločanje. Odločitev Ustavnega sodišča pozdravljajo tako lastniki kot zaposleni v družbi T-2, saj se bodo lahko zdaj znova celostno posvetili vodenju in širitvi družbe, da bi svojim naročnikom tudi v prihodnje nudili kakovostne in cenovno konkurenčne telekomunikacijske storitve na slovenskem trgu. V družbi Garnol so tako odločitev Ustavnega sodišča pričakovali, saj jim je bila s sklepom Višjega sodišča o začetku stečaja z dne 5. 8. 2015 kršena vrsta ustavnih pravic. Ustavno sodišče je izpostavilo kršitev pravice iz 22. člena Ustave do enakega varstva pravic in enakega pravnega položaja vseh družbenikov, ki v postopku niso imeli možnosti izjasniti se na pritožbo predlagateljic stečajnega postopka. Že s kršitvijo tega člena se Ustavnemu sodišču ni bilo potrebno opredeliti glede ostalih očitanih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
 
Odločitev Ustavnega sodišča, ki je torej preprečila nezakonit stečaj družbe T-2, torej pomeni, da se stečajni postopek nad T-2 ustavi, zadeva se v ponovno obravnavo vrne na Višje sodišče, družbo T-2 pa bo po predaji poslov s strani stečajne upraviteljice Danice Čuk znova vodilo štiričlansko poslovodstvo na čelu z mag. Juretom Valjavcem.

Ob tej priložnosti se vsem naročnikom za izraženo podporo toplo zahvaljujemo.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam