12 Mar 2014

Znižanje stroškov na območjih ledene ujme

V času katastrofalnega žleda, ki je konec januarja ter v začetku februarja močno prizadel Slovenijo, smo se vsi telekomunikacijski operaterji soočili s težavami, ki so na določenih območjih povzročili  izpade električne energije oziroma prekinitve na telekomunikacijskih povezavah.Tako smo v družbi T-2 beležili tudi daljše nedelovanje storitev pri nekaterih naših naročnikih. Na večini kriznih območij smo vzpostavili agregate, da bi naročnikom omogočili takojšnjo povezavo in nemoteno spremljanje naših storitev, žal pa nam to na najbolj ogroženih območjih ni uspelo. Zaradi te naravne ujme smo se v družbi T-2 odločili, da bomo vsem naročnikom na območjih, kjer je prišlo do daljših in popolnih prekinitev, v mesecu marcu sistemsko priznali sorazmerno znižanje stroškov. Razlika bo vidna na računih, ki jih bodo naročniki dobili v mesecu aprilu. Pregled dejanskega stanja smo lahko opravili šele v začetku marca, zato tega znižanja nismo upoštevali že pri izdaji tokratnega računa. Prizadetim naročnikom T-2 storitev bomo tako stroške na računih priznali naknadno.
Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam