Družbeno odgovoren delodajalec

V T-2 smo prejemniki naprednega  certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. V to zgodbo povezujemo številne aktivnosti podjetja, najbolj prepoznavna pa skrb za prijetno in vzpodbudno delovno okolje z željo, da bi tudi zaposleni vplivali na razvoj podjetja in njegovo odgovorno vključevanje v okolje.  Prizadevanja je podprlo tudi vodstvo družbe z Zavezo k družbeni odgovornosti. O tem, kako je potekala uvedba certifikata in kaj je podjetje s tem pridobilo, smo se pogovarjali z Jakupom Mujakićem, vodjem oddelka za upravljanje s človeškimi viri.

Kakšne so vaše dosedanje izkušnje z upravljanjem certifikata?

Certifikat za nas ni dejstvo, ampak proces. Kaj kmalu smo v  T-2 prepoznali potrebo, da naše delovanje bolj uskladimo s standardi na tem področju, zato smo se odločili vstopiti v proces pridobitve certifikata. Najbolj ustrezen se nam je zdel prav certifikat družbeno odgovoren delodajalec, saj zahteva od nas celovitost delovanja. Odločitev je bila prava, saj se je kmalu pokazalo, da večji del aktivnosti že imamo vključenih v naš poslovni vsakdan.

Kaj se vam torej zdi največja prednost certifikata?

Predvsem organiziranost procesov. Certificiranje te vzpodbudi k razmisleku, katere aktivnosti že opravljaš in sistematično opozori na morebitne vrzeli. Predvsem pa nam je bilo vodilo misel poslovodstva. Že ob sami odločitvi za certificiranje so izpostavili, da certifikata ne potrebujemo kot neke nalepke za hvaljenje, ampak kot potrditev, da delamo prav in smo na pravi poti.

Katera področja ste prepoznali kot temeljna?

Primarno smo si izbrali ukrepe na področjih organizacijskega opravljanja, usklajevanja zasebnega in poslovnega življenja, medgeneracijskega sodelovanja in varnosti ter zdravega načina življenja. Ob tem nam je bilo zanimivo, kako nekaterih področij do sedaj še nismo naslovili in so se odpirala prav vzporedno s procesi, ki jih je narekoval certifikat. Takšni so bili projekti medgeneracijskega sodelovanja. T-2 kot mlado podjetje z zelo stabilnim številom zaposlenih, ki dolgoletno ostajajo v podjetju, se pred tem z vključevanjem različnih generacij ni pogosto srečeval, šele v zadnjem času se začenjajo zaznavati razlike in te aktivnosti smo naslovili ravno ob pravem času, ko je izziv postal aktualen. Pred tem te potrebe ni bilo.

Kako so se odzvali zaposleni?

Izjemno nam je pomembno, da so sodelavci ves čas vključeni v proces.  Nenazadnje – ta certifikat je namenjen njim. S stalnim komuniciranjem to postane del delovanja družbe. Seveda je stopnja sprejemanja nekaterih projektov večja in hitrejša, kot katerih drugih. Iniciative, ki jih vzpodbujajo k bolj zdravem načinu življenja so zelo dobro sprejete. Dobro je tudi, da naši sodelavci ozavestijo in prepoznajo prednosti, ki jih imajo kot zaposleni v T-2. V našem primeru so to tudi fleksibilnost delovnega časa, podpora pri usklajevanju zasebnega in poslovnega življenja, številne dodatne ugodnosti… Nekateri projekti pa so zahtevnejši in zahtevajo večje premike tako v delovanju podjetja kot predvsem v osmišljanju in komunikaciji ukrepov.

Ukrepi, ki jih izvajamo na posameznih področjih

Varnost in zdravje pri delu

 • Sodelovanje in vključenost zaposlenih pri presoji področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Zagotavljanje zdravega delovnega okolja z učinkovitim medsebojnim sodelovanjem zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov (ergonomika, psihosocialni vidiki dela, skrb za ustreznoi opremo...).
 • Urejeni prostori za sproščanje in druženje na Verovškovi in Brnčičevi v Ljubljani ter na Zagrebški v Mariboru.
 • Sklopi izobraževanj s področja psihosocialnih vidikov dela
 • V sklopu Športnega društva T-2 se lahko udeležimo različnih športnih aktivnosti, od fitnesa, pohodništva, kolesarstva. Spodbujanje telesne dejavnosti zaposlenih tudi izven športnega društva (šporni dnevi...).
 • Dodatne bonitete za povečanje zdravstvene varnosti zaposlenih - Zaposleni imamo možnost vključitve v dodatno zdravstveno zavarovanje, osnovno premijo nam krije podjetje, vanj lahko vključimo tudi družinske člane. Od januarja 2022 dalje pa smo zaposleni vključeni tudi v dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Oblikovanje individualnih načrtov za vrnitev na delo po dolgotrajni bolniški ali porodniški odsotnosti.
 • Skrb za zdravo prehrano - vsak teden nas na delovnem mestu pričaka sveže sadje, poudarek dajemo lokalnemu sezonskemu sadju.

 

Medgeneracijsko sodelovanje

 • Izvajanje delavnic za zaposlene za poznavanje različnih generacij in individualnih različnosti.
 • Vzpostavljen seznam internih strokovnjakov, ki so pripravljeni deliti svoje znanje med sodelavce.
 • Skrb za prenos znanja – različne oblike mentorstva.
 • Možnosti začasnih rotacij delovnih mest.
 • Dodatni dnevi plačane odsotnosti za rojstvo otrok in za starejše zaposlene, ko dobijo vnuke.
 • Izobraževanja nudimo vsem zaposlenim ne glede na starostno skupino. Organizira se jih za vsa področja, ki jih potrebujejo. O možnostih izobraževanj redno obveščamo.
 • Ob zaposlovanju prvotno objavimo interni razpis. V primeru, da tako ne dobimo ustreznega kandidata, pa objavimo še zunanji razpis.

Usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja

 • Fleksibilni delovni čas - Organiziran je sistem drsečega urnika dela, ki nam omogoča gibljivi prihod na delo ali odhod z dela.
 • Časovni konto - Zaposleni imamo možnost, da svoj višek ur izkoristimo z npr. kasnejšim prihodom na delo ali odhodom z dela. Omogočeni so tudi krajši izhodi z delovnega mesta med delovnim časom, kadar to potrebujemo.
 • Fleksibilni dnevni odmori - Dnevni odmor v podjetju T-2 ni fiksno določen in si ga zaposleni lahko prosto razdelimo, npr. trikrat po 10 minut, prav tako ga lahko koristimo kadarkoli znotraj našega delovnega časa.
 • Otroški časovni bonus - Staršem je omogočena možnost prostega delovnega dne (izredni dopust), ko njihovi otroci prvič sedejo v šolske klopi in ob uvajanju otroka v vrtec.
 • Podpora očetom - Zavzemamo se za aktivno očetovstvo, zato omogočamo, da očetje ob rojstvu otroka izkoristijo prosti dan (izredni dopust).
 • Oskrbovalni časovni bonus - Zavzemamo se, da bodo zaposlenim, ki skrbijo za resno bolnega družinskega člana, imeli na voljo dodatne proste ure, ki bodo namenjene skrbi in negi.
 • Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev -  Zaposleni imamo možnost, da zaprosimo za prilagoditev delovnih pogojev, npr. zaradi lažje oddaje otroka v vrtec ali šolo, lahko zaprosimo za kasnejši prihod na delo.
 • Spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja zasebnega življenja zaposlenih - V času naše odsotnosti npr. dopusta se zagotovi, da je urejeno nadomeščanje, da so sodelavci obveščeni o tem, da bomo na njihovo sporočilo odgovorili z zamikom.
 • Psihološko svetovanje in podpora - omogočeno brezplačno.

Organizacijsko upravljanje

 • Zaposlene obveščamo o aktivnostih na področju družbene odgovornosti, o spremembah in odgovarjamo na vprašanja s tega področja. Določili smo naše deležnike (notranje in zunanje), z vsemi s pomočjo anketnega vprašalnika redno preverjamo zadovoljstvo.
 • Zavzemamo se, da bomo lahko med delovnim časom, ko opravljamo dela, za katera potrebujemo veliko koncentracije, z dogovorjenim simbolom sodelavce seznanili, da nas ne motijo.
 • Na intranetni strani pod zavihkom Oglasna deska lahko podarjamo in prodajamo stvari, ki jih več ne potrebujemo ali pa objavimo, če bi želeli kakšno stvar kupiti. S tem promoviramo vključevanje trajnostne naravnanosti tudi v zasebno sfero.
 • Poudarjamo skrbno ravnanje z viri – zmanjševanje papirja, manjša poraba vode, upravljanje električnih naprav…
 • Elektronske naprave redno servisiramo in pošiljamo v ponovno uporabo. Opremo, ki je ni moč popraviti in ponovno uporabiti pa ustrezno recikliramo.
 • Na voljo imamo pokrite kolesarnice, če se na delo pripeljemo s kolesom. Za prihod na delo, odhod na malico ali za prosti čas si lahko izposodimo tudi e-kolo.
 • Zmanjšali smo število službenih poti in povečali število videokonferenc. Za službeno ali zasebno pot pa si lahko izposodimo električni avtomobil.
 • Elektronske naprave, ki jih uporabljamo, imajo predhodno nastavljeno sistemsko izklapljanje npr. računalnik se preklopi v način spanja.

Našo zgodbo ustvarjamo skupaj

Seveda pa našega dela ne moremo izvesti brez partnerjev. Vsakodnevno smo vpeti v sodelovanje z našimi deležniki. Skupaj lahko ustvarjamo dobro za družbo, okolje in vse, ki sobivamo tukaj.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?