Varna linija za prijavo kršitev

Varna in anonimna prijava preko spletne aplikacije ali glasovnega sporočila.

Pozdravljeni na strani za varno prijavo kršitev!

V podjetju T-2 smo vzpostavili varno linijo za prijavo kršitev z namenom spodbujati kulturo odprte komunikacije o kršitvah in njihovemu reševanju, s čimer uresničujemo svoja prizadevanja poslovati skladno z zakonodajo in našimi zavezami kot družbeno odgovorno podjetje. Varna linija predstavlja mehanizem za zgodnje zaznavanje nepravilnosti v skladu z direktivo EU 2019/1937 in je namenjena prijavi suma na zlorabe z znaki kaznivih dejanj, dejanja povzročitve škode družbi, goljufije ali drugih neetičnih dejanj.

Komu je namenjena linija za prijavo kršitev?

Linija je namenjena vsem deležnikom podjetja: zaposlenim, študentom, članom organov upravljanja, pogodbenim sodelavcem, zunanjim izvajalcem in dobaviteljem, vključno z nekdanjimi zaposlenimi in partnerji, s katerimi je podjetje v preteklosti sodelovalo in prekinilo odnose.

Aplikacija ni namenjena splošnim reklamacijam, ki se nanašajo na delovanje storitev ali naročniška razmerja, temveč prijavam s področja integritete in povezanih občutljivih informacij, ki jih ne bi mogli varno in zaupno rešiti z ustreznimi službami podjetja.

Kako podati prijavo?

S svojimi besedami opišite ravnanja, ki predstavljajo kršitev, navedite okoliščine, morebitne priče ter druga dokazila, iz katerih kršitev izhaja. To lahko storite pisno ali ustno, kot je navedeno v nadaljevanju.

  • pisno preko spletne aplikacije s klikom na povezavo, ki omogoča oddajo prijave anonimno preko žetona ali s polno identifikacijo prijavitelja,
  • ustno preko glasovnega sporočila na telefonski tajnici na številki 059 004 400.

Varna linija za prijavo kršitev omogoča varno in zaupno prijavo o nepravilnostih.

O aplikaciji

Aplikacija omogoča varno in zaupno komuniciranje med zaupnikom in prijaviteljem preko kode/žetona, ki jo aplikacija dodeli prijaviteljem ob oddaji prijave. Preko tega žetona aplikacija omogoča spremljanje poteka obravnave prijave, ne glede na to, ali je podana z razkrito identiteto ali anonimno.

O zaupniku

Zaupnik je s strani T-2 imenovana oseba, ki je odgovorna za sprejem, obdelavo, komunikacijo in poročanje prijavitelju o sprejetih ukrepih in zaključku preiskave. Zaupnik izvaja postopke za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kršitev, poleg tega pa skrbi za ozaveščanje deležnikov ter daje priporočila za izboljšanje pravil in procesov, ki bi prepričevala podobne kršitve v prihodnje.

Zaupnik je dolžan potrditi vsako prijavo kršitve v roku 7 dni od prejema prijave, prijavitelja nadalje obveščati o poteku preiskave ter ga najkasneje v roku 3 mesecev obvestiti o sprejetih ukrepih in zaključku preiskave.

Varovanje identitete prijavitelja

Vsi podatki o prijavitelju kršitve bodo ostali zaupni. Izjema velja le, kadar je podatke potrebno razkriti državnim organom oziroma kadar so potrebni za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v sodnem postopku ali v upravnem ali izvensodnem postopku.

Vsaka informacija v zvezi z obravnavo domnevne kršitve, informacije o prijavitelju in domnevnem kršitelju se bodo obravnavale kot zaupne in v skladu s pravili varovanja osebnih podatkov. Uporabnik z oddanim obrazcem soglaša, da je seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljalec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljalec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Zaščita pred povračilnimi ukrepi

Vsak prijavitelj bo zaščiten pred povračilnimi ukrepi. Zaščita prijavitelja je zagotovljena ob pogoju, da je prijavitelj v dobri veri posredoval informacijo oziroma sum glede kršitve in je bila prijava ustrezno dana preko možnih kanalov za prijavo kršitev. V primeru, da prijavitelj prijavi kršitev, ki jo je sam storil ali pri njej sodeloval, ga to ne odvezuje odgovornosti, lahko pa predstavlja olajševalno okoliščino pri nadaljnjih ukrepih. Morebitne povračilne ukrepe lahko prijavite preko aplikacije. Iz vaše prijave mora izhajati, da ste predhodno oddali prijavo in da vam sedaj grozi škodljiva obravnava, oziroma ste škodo že utrpeli. Izvajanje povračilnih ukrepov pomeni kršenje pravil družbe in posledično disciplinsko odgovornost.

Primeri kršitev, ki se obravnavajo znotraj varne linije za prijavo kršitev

Deležniki preko notranje linije prijavijo kršitve z znaki kaznivih dejanj, na primer goljufije, poneverbe, tatvine, korupcije. Kršitev predstavljajo tudi kršitve s sumom na nasprotje interesov pri sklepanju poslov ali zaposlovanju, sumom na ponarejanje poslovne dokumentacije, namerne ali nenamerne povzročitve škode družbe, razkritja poslovne skrivnosti podjetja ali kršitve varstva osebnih podatkov, zlorabe notranjih informacij, kršitve pravil varnosti in zdravja pri delu, vse oblike psihičnega ali fizičnega nasilja na delovnem mestu ter vse druge kršitve, ki predstavljajo kršitve zakonov ali aktov družbe in bi lahko imele negativne posledice za družbo T-2 in njene deležnike.

V podjetju T-2 smo vzpostavili varno linijo za prijavo kršitev z namenom spodbujati kulturo odprte komunikacije o kršitvah in njihovemu reševanju, s čimer uresničujemo svoja prizadevanja poslovati skladno z zakonodajo in našimi zavezami kot družbeno odgovorno podjetje.

Imate vprašanje?

Pred vsako pomembno odločitvijo je dobro preveriti vse, da nam izbrane storitve kar najbolje odgovarjajo. Sporočite nam vaše dileme in potrudili se bomo, da boste našli, kar iščete.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?