Odprto širokopasovno omrežje

Naše storitve ponujamo tudi na izbranih odprtih širokopasovnih omrežjih (OŠO). Odlične storitve so vam dostopne tudi na optičnih povezavah vaše lokalne skupnosti.

T-2 svoje storitve ponuja tudi na odprtih širokopasovnih omrežjih Komen, Sežana, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Postojna in Pivka. Prav tako smo prisotni na lokalnih optičnih omrežjih GVO na področjih Slovenjskih Konjic, na Koroškem, Dolenjskem in v okolici Sevnice. Slednja območja imajo, zaradi tehničnih omejitev, v nekaterih primerih nižje internetne hitrosti (prenos podatkov s tako imenovanim bitnim tokom).

Ponudba storitev je enaka ponudbi storitev T-2 na ostalih optičnih omrežjih. Prav tako cenovna politika, saj v T-2 ne zaračunavamo dodatkov za gostovanje na optičnih omrežjih, ki niso v naši lasti.

Ob tem lahko izpostavimo prednosti optičnega omrežja: stabilnost, višje hitrosti in večji nabor storitev, kot primerljiva ostala omrežja na isti lokaciji.

 

 

Izjema: Na OŠO Hrpelje-Kozina, Sežana, Ilirska Bistrica in Komen se na nekaterih primerih tako imenovanih sivih lis dodatno zaračuna priključnina v znesku 300 € z DDV, cene storitev pa so za vse enake.  Za informacije o tem ali vaš naslov priključka spada v območje belih ali sivih lis se obrnite na elektronski naslov: info@t-2.net.

V primeru, da gre pri vašem priključku za prvi priklop v omrežje, bo potrebna tudi izgradnja optične inštalacije, ki se obračuna skladno s cenikom upravljavca omrežja.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam