Administrativne storitve poslovni uporabniki

Cenik administrativnih storitev za poslovne uporabnike

Storitev Obračunavanje Cena brez DDV Fiksne
storitve
Mobilne storitve
Ponovna izdaja računa na zahtevo naročnika enkratno ­1,67 €
Sprememba lastništva priključka
(prenos naročniškega razmerja)
enkratno ­8,20 €
Sprememba plačnika dela storitev
(uporabniško naročniško razmerje)
enkratno ­4,17 €  
Selitev priključka enkratno 16,39 €  
Strošek prenosa obveznosti (vezave, obroki) enkratno ­8,33 €
Stornacija naročila na zahtevo naročnika pred izgradnjo priključka enkratno 41,67 €  
Prenos številke iz T-2 omrežja enkratno 4,10 €
Omejitev odhodnih klicev
(uvedba, sprememba, ukinitev)
enkratno 4,17 €
Izpis porabe na zahtevo naročnika
(višja stopnja razčlenjenosti, statistično obdelano)
enkratno 4,17 €
RIPE urejanje dokumentov in vzdrževanje enkratno 41,67 €  
Selitev IP naslova med širokopasovnimi priključki v omrežju T-2 enkratno 2,08 €  
Spreminjanje povratnega zapisa (PTR) statičnega IP naslova enkratno 2,08 €  
Migracija uporabniškega računa med različnimi spletnimi strežniki (HTML, ASP, .NET, PHP) enkratno 8,33 €  
Gostovanje spletne strani (ASP, .NET, PHP) mesečno 4,17 €  
Selitev telefonskih številk med aparati enkratno po številki 2,08 €  
Uničenje ali izguba SIM kartice UMTS enkratno 4,17 €  
Sprememba številčnega prostora med lokacijami naročnika enkratno 16,67 €  
Kreiranje dodatnih poštnih naslovov (e-mail) enkratno po predalu 2,08 €
Brisanje oz. urejanje poštnega predala enkratno po predalu 2,08 €
Vklop/izklop programske sheme in drugih naprednih TV funkcij na željo naročnika enkratno 2,08 €  
Dodaten 1 GB prostora v poštnem predalu mesečno 0,83 €  
Menjava telefonske številke na željo naročnika enkratno 4,17 €  
Izvedba trajnega izklopa neplačnika enkratno 25,00 €
Ponovni vklop neplačnika enkratno 16,67 €
Izvedba preklica naročniškega razmerja
(za stacionarne storitve)
enkratno 16,67 €  
Mirovanje priključka mesečno 12,50 €
Dodaten prostor za gostovanje 500MB mesečno 4,17 €  
Izdaja nove SIM kartice UMTS enkratno 4,17 €  
Vzdrževanje priključka v začasnem izklopu mesečno seštevek mesečnih naročnin po veljavni naročniški pogodbi v času začasnega izklopa ✓œ“ ✓œ“
Strošek opomina enkratno 5,00 €
Prvi E-poštni predal (brez fiksnih T-2 storitev) mesečno 2,34 €
Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam