Administrativne storitve zasebni uporabniki

Cenik administrativnih storitev za zasebne uporabnike

Storitev Način obračunavanja Cena z DDV Fiksne storitve Mobilne storitve
Ponovna izdaja računa na zahtevo naročnika na račun 2 €
Sprememba lastništva priključka
(prenos naročniškega razmerja)
enkratno 10 €
Sprememba plačnika dela storitev
(uporabniško naročniško razmerje)
enkratno 5 €  
Strošek prenosa obveznosti (vezave, obroki) enkratno 10 €
Selitev priključka enkratno 20 €  
Stornacija naročila na zahtevo naročnika pred izgradnjo priključka enkratno 50 €  
Strošek obravnave odloga plačila enkratno 1,50 €
Strošek dodatne obravnave odprtih postavk enkratno 1,50 €
Prenos številke iz T-2 omrežja enkratno 5 €
Omejitev odhodnih klicev
(uvedba, sprememba, ukinitev)
enkratno 5 €
Izpis porabe na zahtevo naročnika
(višja stopnja razčlenjenosti, statistično obdelano)
enkratno 5 €
Urejanje IPTV programske sheme enkratno 2,99 €  
Dodaten statičen IP naslov mesečno 1,22 €  
Selitev IP naslova med širokopasovnimi priključki v omrežju T-2 enkratno 2,5 €  
Spreminjanje povratnega zapisa (PTR) statičnega IP naslova enkratno 2,5 €  
Migracija uporabniškega računa med različnimi spletnimi strežniki (HTML, ASP, .NET, PHP) enkratno 10 €  
Gostovanje spletne strani (ASP, .NET, PHP)
(prostor 500 MB na strežniku)
mesečno 5 €  
Selitev telefonskih številk med aparati enkratno po številki 2,5 €  
Sprememba številčnega prostora med lokacijami naročnika enkratno 20 €  
Kreiranje dodatnih poštnih naslovov (e-mail) enkratno po predalu 2,5 €
Brisanje oz. urejanje poštnega predala enkratno po predalu 2,5 €
Vklop/izklop programske sheme in drugih naprednih TV funkcij na željo naročnika enkratno 2,5 €  
Dodatnih 100MB prostora v poštnem predalu ali prvih 1GB z lastno domeno mesečno 1 €  
Dodatnih 1GB prostora v poštnem predalu z lastno domeno mesečno 1 €  
Poštni predal z lastno domeno (velikost 1GB) mesečno 1€  
Menjava telefonske številke na željo naročnika enkratno 5 €
Izvedba trajnega izklopa neplačnika enkratno 35 €
Strošek izvedbe začasnega izklopa enkratno 20 €
Izvedba preklica naročniškega razmerja
(za stacionarne storitve)
enkratno 20 €  
Mirovanje priključka mesečno 15 €  
Opomin (fizične stranke) v višini zakonskih zamudnih obresti na dolgovani znesek enkratno 0,49 €
Dodaten prostor za gostovanje 500MB mesečno 5 €  
Izdaja nove SIM kartice  enkratno 5 €  
Vzdrževanje priključka v začasnem izklopu mesečno Seštevek mesečnih naročnin po veljavni naročniški pogodbi v času začasnega izklopa
Sprememba nastavitev na fiksno-mobilni konvergenci enkratno 5 €
Prvi E-poštni predal (brez fiksnih T-2 storitev) mesečno 3 €  
Navidezna aktivacija številke enkratno 10 €

 

Naročnike obveščamo, da z dnem 01.08.2017 spreminjamo cenik administrativnih storitev za zasebne in poslovne uporabnike. Spremenjena cena storitev »Izvedba trajnega izklopa neplačnika« bo znašala 35,00 EUR z DDV. Ukinja se strošek »Ponovni vklop neplačnika«. Dodane bodo postavke:

- »Strošek obravnave odloga plačila«, ki znaša 1,50 EUR z DDV,

- »Opomin (fizične stranke)«, v višini zakonskih zamudnih obresti na dolgovani znesek vendar največ 0,49 EUR z DDV,

- »Strošek dodatne obravnave odprtih postavk«, ki znaša 1,50 EUR z DDV,

- »Strošek izvedbe začasnega izklopa«, ki znaša 20 EUR z DDV. 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam