Uporaba telefonskih funkcij

Uporaba tel. funkcij v omrežju T-2

Dodatne funkcije telefonije veljajo za vse telefonske aparate (tudi analogne), priključene v sistem telefonije podjetja T-2.

Brezpogojna preusmeritev klica

Funkcija Koda
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na določeno številko *21ŠTEVILKA*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto *21*#
Izključitev preusmeritve *211*#
Pregled statusa *212*#
Primer: Preusmeritev vseh kilcev na številko  064000000 se vpiše takole: *21064000000*#
Uporabniki poslovne telefonije (IP NHTC) naredijo preusmeritev vseh klicev na številko 064000000 se vpiše takole: *210064000000*#

 

Preusmeritev ob zasedenosti (on busy)

Funkcija Koda
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na določeno številko *22ŠTEVILKA*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto *22*#
Izključitev preusmeritve *221*#
Pregled statusa *222*#

 

Preusmeritev, ko ni odgovora (on no answer)

Funkcija Koda
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na določeno številko *23ŠTEVILKA*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto *23*#
Izključitev preusmeritve *231*#
Pregled statusa *232*#

 

Preusmeritev ob zasedenosti in ko ni odgovora

Funkcija Koda
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na določeno številko *24ŠTEVILKA*#
Aktivacija preusmeritve vseh klicev na glasovno pošto *24*#
Izključitev preusmeritve *241*#
Pregled statusa *242*#

 

Izklop vseh preusmeritev

Funkcija Koda
Izklop *25*#
Splošen CLIR
- prekritje identitete klica
- vklopljen CLIR = izklopljena identiteta
- izklopljen CLIR = vklopljena identiteta
 
Vklop CLIR *260*#
Izklop CLIR *261*#
Pregled statusa *262*#
CLIR za en klic  
Vklop CLIR, če je izključen splošen CLIR 997ŠTEVILKA#
Izklop CLIR, če je vključen splošen CLIR 998ŠTEVILKA#
Glasovna pošta  
Poslušanje *900*#
Poslušanje iz drugih omrežij 386(0)59009900
Zadnja klicana/prejeta številka  
Zadnja sprejeta številka - glasovna informacija *11#
Klic zadnjega sprejetega ali zgrešenega klica *4#
Zadnja klicana številka - glasovna informacija *12#
Klic zadnje klicane številke *3#
Število zgrešenih klicev – glasovna informacija *13#
Lastna telefonska številka – glasovna informacija *14#
GRUPE  
Prijava telefona v grupo *71#
Odjava telefona iz grupe *70#
Prevzem klica *8interna#
Prevzem v grupi *8#

 

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam