Nadzor porabe mobilne telefonije

Naročniki T-2 lahko v vsakem trenutku preverite porabo mobilnih storitev. Pregled vam je na voljo v naročniškem portalu Horizont in v aplikaciji Poraba, stanje lahko preverite tudi s poslanim SMS sporočilom. Za lažji nadzor nad porabo podatkovnega prometa si spodaj preberite o nastavitvi zgornje meje porabe in blokade mobilnega gostovanja.

Brezplačni nadzor nad porabo

Uporabniki lahko spremljate uporabo storitev T-2 in porabe enot za mobilne in stacionarne telefonske številke, podatke o poslanih SMS in MMS sporočilih ter podatke o mobilnem internetnem podatkovnem prometu za obdobje zadnjih treh mesecev preko naročniškega portala Horizont.

Pregled porabe naročenih storitev vam je omogočen tudi preko aplikacije PORABA. Za prenos najnovejše različice obiščite Google play ali App store.

 

Splošno porabo lahko spremljate tudi po kratkih SMS sporočilih, in sicer tako, da pošljete ključno besedo STANJE ali PORABA na 1111 ali 1919.

V kolikor bo poraba naročenih storitev v okviru posameznega obračunskega obdobja bistveno presegla povprečno mesečno porabo (najkasneje pa ob porabi, ki dvakrat presega običajno porabo), vas bo T-2 o tem obvestil preko opozorilnega SMS sporočila, klica ali drugačnega primernega obvestila (več o tem v 13. členu Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2).

T-2 vam omogoča tudi vnaprejšnjo blokado določenih storitev (npr. blokada klicev na premijske številke s predpono 090, blokada klicev v tujino, blokada gostovanja v tujem omrežju in v nacionalnem gostovanju, ipd.).

Porabo pa je možno nadzorovati tudi preko SMS sporočil, ki vam jih T-2 pošlje v primeru določene zgornje meje porabe (več o tej temi v nadaljevanju).

Določitev in spremljanje meje porabe mobilne telefonije

Določitev meje porabe mobilne telefonije omogoča vklop obvestila (SMS sporočilo) ob preseženi meji porabe na izbran znesek natančno. Funkcionalnost je predvsem namenjena mlajšim uporabnikom, seveda pa je na voljo tudi za vse ostale skupine naročnikov. Minimalna meja, ki jo lahko nastavite je 0,01€. Nastavite lahko več mej.

Obvestilo, ki ga prejmete je vseeno informativne narave in je lahko sproženo tudi, ko je znesek že presežen. To velja za primere, kot so dolgi klici na premijske številke, saj podatek v celoti obdelamo 15 minut po končanem klicu.

Primer dobre prakse: blokada številk 090 z nastavljeno mejo porabe 10€.

Mejo porabe lahko določite posamezni številki ali celemu priključku (vsem številkam znotraj gospodinjstva).

Za vklop meje porabe pošljite dopis na info@t-2.net ali po navadni pošti na naslov Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana.

Določitev in spremljanje meje porabe storitev podatkovnega prenosa

Za brezskrbno uporabo storitve podatkovnega prenosa vam T-2 omogoča, da si sami določite zgornjo mejo porabe navedene storitve.

Sistem deluje tako, da vas T-2 obvesti pred in ko dosežete določen znesek porabe prenosa podatkov. Izbirate lahko med blokado podatkovnega prenosa pri porabi 5€, 10€, 15€, 20€, 50€, 100€ in 200€. Navedeni zneski vključujejo DDV. V kolikor si torej določite zgornjo mejo porabe podatkovnih storitev, vas T-2 prvič obvesti pri doseženih 80% določene vrednosti in nato takoj, ko je ta dosežena. V slednjem primeru se vam blokira nadaljnja uporaba te storitve oziroma se vam več ne zaračunava, o čemer prejmete obvestilo preko SMS sporočila. V navedenem SMS sporočilu vam T-2 tudi pojasni, na kakšen način lahko zahtevate ponovni vklop storitve. V kolikor želite kljub doseženi meji porabe še naprej uporabljati storitev podatkovnega prenosa, nam morate to izrecno potrditi. Za potrebe potrditve vam T-2 v SMS sporočilu o izvedeni blokadi omogoči povraten kanal, prek katerega lahko potrdite nadaljnjo uporabo storitev. V primeru ponovnega vklopa storitve se vam pošlje SMS sporočilo, s katerim se potrdi, da je storitev podatkovnega prenosa ponovno vklopljena. T-2 vam omogoča, da lahko ob sklenitvi naročniškega razmerja izberete, da se uporaba podatkovnih storitev ob doseženi meji porabe do konca obračunskega obdobja ne sme nadaljevati (v tem primer torej možnosti deblokade ni).

V kolikor mobilni paket vključuje izključno podatkovne storitve, vas T-2 obvesti pred in ob doseženi meji porabe podatkovnega prometa preko SMS sporočila, ki je poslan na vašo kontaktno mobilno številko, ki jo navedete na naročniški pogodbi. V primeru, da ste naročnik storitev mobilne telefonije, a niste hkrati tudi uporabnik teh storitev, lahko izrazite željo, da T-2 SMS sporočilo o doseženi meji porabe pošlje na naročniško mobilno številko uporabnika in na vašo kontaktno mobilno številko, ki jo kot naročnik navedete na naročniški pogodbi.

Storitev, vezano na mejo porabe podatkovnega prometa, lahko vklopite s poslanim dopisom na info@t-2.net, po navadni pošti (Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana) ali preko Horizonta. Na naveden način lahko predhodno določeno mejo porabe tudi spremenite, izklopite ali ponovno vklopite. V primeru podane zahteve za ponoven vklop meje porabe, vam operater zahtevano mejo porabe vklopi v roku enega delovnega dne od dne prejema zahteve za vklop.

Seveda pa vam je omogočeno tudi, da se storitev meje porabe pri vas ne uporablja. T-2 na vaši naročniški mobilni številki v takšnem primeru ne izvede blokade prenosa podatkov. Kljub temu pa vas T-2 še vedno obvesti o doseženi meji, razen če eksplicitno izrazite zahtevo, da tovrstnih obvestil ne želite prejemati.

Samodejna meja porabe storitev podatkovnega prometa na območju Republike Slovenije

Če meje porabe podatkovnih storitev ne določite sami, vam, v kolikor ste potrošnik, operater onemogoči nadaljnjo porabo podatkovnih storitev, ko strošek vaše porabe podatkovnih storitev v posameznem obračunskem obdobju na območju Republike Slovenije doseže največ 20,00 EUR (z DDV). V kolikor niste potrošniki vam operater nadaljnjo porabo onemogoči, ko vaša poraba podatkovnih storitev na območju Republike Slovenije doseže največ 100,00 EUR (z DDV) v posameznem obračunskem obdobju. Tudi v tem primeru vas T-2 pri doseženih 80% meje porabe in ob doseženi meji porabe obvesti z SMS sporočilom. V SMS sporočilu o izvedeni blokadi, ki ga prejmete, če in ko dosežete mejo porabe podatkovnega prometa, vam T-2 poda informacije, kako lahko blokado podatkovnega prometa deaktivirate, seznani pa vas tudi s cenami podatkovnega prometa.

Pri paketih, ki že v ceni mesečne naročnine vključujejo določeno količino za prenos podatkov, se meja porabe začne uporabljati šele po porabi zakupljene količine. V tem primeru vas T-2 preko SMS sporočila obvesti najkasneje v trenutku, ko poraba doseže 80 % zakupljene količine. S tem SMS sporočilom vas T-2 tudi seznani s ceno, ki bo zaračunana po doseženi zakupljeni količini. V trenutku, ko v celoti porabite v paket vključeno količino podatkov, vas T-2 o tem ponovno obvesti, vas seznani s cenami podatkovnega prometa, ki se vam bo v nadaljevanju zaračunavala in z načinom, kako lahko onemogočite nadaljnji podatkovni promet. Če po porabi v paketu zakupljene količine vaša nadaljnja poraba v obračunskem obdobju doseže mejo porabe, T-2 izvede blokado in vas o tem obvesti z SMS sporočilom. Deblokada se v tem primeru izvede na enak način, kot je že opisano zgoraj.

Podatkovno gostovanje v tujini

Zaradi varnosti porabe pri uporabi storitve podatkovnega gostovanja v tujini vam T-2 omogoča spremljanje porabe na navedeni način. Uporabniki ste praviloma obveščeni, ko dosežete porabo storitve podatkovnega gostovanja v višini 40,00 EUR (BREZ DDV), ko pa je dosežena poraba v višini 50,00 (BREZ DDV) pa se prenos podatkov blokira.

Količini porabljenega podatkovnega prenosa v državah Evropske unije, Norveški, Islandiji in Liechtensteinu (v nadaljevanju: EGP) in domačem omrežju se seštevata do zakupljene količine, ki jo paket vsebuje. Po porabi zakupljene količine prenosa podatkov v EPG in do porabe skupne količine prenosa podatkov v Sloveniji boste lahko še vedno porabljali prenos podatkov v EU, a se bo ta zaračunal po ceni 0,00305€ z DDV na MB. Po skupni porabljeni količini podatkov, se naprej obračuna dodatni prenos po domači ceni 0,1 EUR (z DDV) na MB. Več o tej temi si lahko preberete v Politiki poštene uporabe družbe T-2 za uporabo storitev mobilnega gostovanja v državah Tujina EGP na način kot doma (v nadaljevanju: PPU), opisani v Splošnih pogojih uporabe mobilnih paketov in uporabe enot. Glede navedenega pa posebej izpostavljamo, da se po porabi količin podatkovnega prenosa, vključenih v mobilni paket v Republiki Sloveniji, dodatno opravljen podatkovni prenos v EGP obračuna po ceni, ki velja za dodatno opravljen podatkovni prenos v Republiki Sloveniji skladno z vsakokratno veljavnim cenikom, objavljenim na www.t-2.net  (navedeno velja tudi v primeru, če celotna količina podatkovnega prenosa, ki je naročniku glede na formulo iz 3. člena 2. točke PPU na voljo v EGP, morebiti še ne bo porabljena, bodo pa v celoti porabljene količine podatkovnega prenosa, vključene v mobilni paket v Republiki Sloveniji).

Svetujemo previdnost pri uporabi mobilnih podatkov v obmejnih območjih, ki mejijo na države izven Evropske unije.

Koristne informacije o gostovanju v tujini boste našli tudi na spletni strani AKOS. Za ogled cenika mobilnega gostovanja kliknite na to povezavo.

Blokada gostovanja v tujih omrežjih

Blokado gostovanja v tujem omrežju lahko naročniki uredite tudi sami. Postopek je enostaven. Pošljite SMS sporočilo na številko 1111 s ključno besedo BLOKADA PODATKOV TUJINA. Enak postopek je tudi v primeru deblokade. Na številko 1111 pošljete SMS sporočilo s ključno besedo DEBLOKADA PRENOSA PODATKOV TUJINA

Če niste prepričani, ali imate vklopljeno storitev blokade, lahko to vedno preverite s poslanim sporočilom na številko 1111 s ključno besedo STATUS PRENOSA PODATKOV. Prav tako je blokado mogoče urediti preko naročniškega portala Horizont.

Previdno pri podatkovnih prenosih

Kadar pri gostovanju uporabljate podatkovni prenos bodite pozorni, da vašim napravam in programski opremi onemogočite (izklop podatkovnega prenosa) oz. omejite samodejni dostop do interneta (samodejno preverjanje pošte, avtomatske posodobitve). V primeru uporabe spleta bo količina prenesenih podatkov manjša, v kolikor se boste izogibali prenosu video vsebin. S prihodom pametnih telefonov je potrebno več pozornosti nameniti tudi vpisu APN točke, saj lahko telefon sam poskuša vzpostaviti podatkovni promet preko različnih APN dostopnih točk (recimo za MMS), in to brez vednosti uporabnika. Zato priporočamo uporabo ročnih nastavitev APN točk za podatkovni promet in MMS sporočila ločeno.

V pomoč so vam lahko tudi aplikacije za nadzor porabe prenosa podatkov na mobilnih napravah:

Uporabniki sistema Android: Z aplikacijo My Data Manager lahko določite mesečni limit prenosa podatkov in aplikacija vam bo sproti preračunavala, koliko podatkov imate še na voljo. Poleg tega vas bo aplikacija opozorila, ko boste dosegli 90 % porabe podatkov.

Uporabniki sistema IOS: DataMan Next je preprosta aplikacija, ki je sposobna beležiti vašo porabo prenosa podatkov v realnem času. Na zaslon mobilnega telefona si lahko dodate pripomoček (widget) in se tako izognete vsakokratnemu odpiranju aplikacije. Hkrati vam aplikacija napoveduje količino prenosa podatkov in vas opozori o čezmerni uporabi.

Tudi mobilne naprave niso več imune pred računalniškimi virusi, zato priporočamo, da s temeljitim protivirusnim pregledom poskrbite, da se na terminalni opremi ne bodo nahajali ne virus ne zlonamerna programska oprema (spyware, adware).

Če boste potovali v državi, ki je članica EU, in boste povezani na njihova mobilna omrežja, je praviloma skrb odveč. Tudi če boste uporabljali mobilne podatke, boste, kot smo navedli že zgoraj, ob doseženih 80 % količine prenosa podatkov obveščeni z SMS obvestilom, enako tudi, ko dosežete celotno količino prenosa podatkov v EU, tako boste imeli ves čas pregled nad svojo porabo.

Porabo storitev lahko omejite tudi, v kolikor se poslužite ročne izbire omrežja. Telefon namreč omogoča izbiro omrežja na dva načina:

  • Samodejna izbira omrežja - mobilni telefon v tem načinu praviloma izbere signal, ki je v določenem trenutku najmočnejši.
  • Ročna izbira omrežja - v tem načinu uporabnik omrežje izbere sam. Omrežje ostane izbrano neodvisno od moči signala. Tako lahko v gostovanju izberete operaterja, ki je cenovno najugodnejši.

Previdno pri klicih na premijske številke

Previdni bodite pri klicih na premijske številke. Cene teh klicev se obračunavajo po višji tarifi od cene klicev za običajno govorno telefonijo. Klici na premijske številke se obračunavajo na minute (kar zajema tudi čas čakanja na liniji) ali na klic (npr. televizijsko glasovanje, informativne storitve ipd.), odvisno od ponudnika, ki določa tudi ceno svoje storitve. 

Priporočamo vam, da pred uporabo storitev pri ponudniku premijske številke preverite ceno in način obračunavanja.

Cene klicev na premijske številke ponudnikov telekomunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji so razvidne iz cenika, ki je objavljen na tej povezavi. T-2 vam omogoča, da storitev klicev na premijske številke s predpono 090 kadarkoli blokirate. V primeru vzpostavitve blokade, slednja velja za vse premijske številke s predpono 090. Trajanje klicev na premijsko številko s predpono 090 je omejeno na 30 minut. 

Premijskih številk s predpono 090 ne morete klicati v tujini. 

T-2 omogoča, da v tujini opravljate klice na premijske številke tujih operaterjev (operaterji, ki omogočajo mednarodno gostovanje). Storitve klicev na premijske številke tujih operaterjev ni možno blokirati. Opravljanje takšnih klicev lahko vodi do neželenih visokih stroškov, saj se ti klici obračunavajo po izredno visokih tarifah. T-2 vam zato svetuje, da ste pri opravljanju teh klicev skrajno previdni. Maloprodajni cenik za premijske storitve v mednarodnem gostovanju boste našli na tej povezavi.  

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na telefonsko številko 064 064 064, nam pišete na naslov sedeža družbe T-2, d.o.o. ali preko elektronske pošte na info@t-2.net, ali nas obiščete v vseh poslovalnicah T-2.

Imate vprašanje?

Pred vsako pomembno odločitvijo je dobro preveriti vse, da nam izbrane storitve kar najbolje odgovarjajo. Sporočite nam vaše dileme in potrudili se bomo, da boste našli, kar iščete.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?