Jamstvo za skladnost blaga, storitve ali digitalne vsebine

Kaj je jamstvo za skladnost?

Jamstvo za skladnost blaga, digitalne vsebine in storitve je pravno opredeljena pravica kupca, ki jo ima potrošnik v razmerju do prodajalca. Jamstvo iz naslova skladnosti lahko potrošnik uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka, storitve ali digitalne vsebine, če ta ne deluje, nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo. Jamstveni rok je 2 leti.

Podrobnejše informacije o jamstvu za skladnost

Kupec, ki je potrošnik, lahko pri družbi T-2 d.o.o. uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če so izpolnjeni pogoji, določeni v Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, ZVPot-1). 

Kupec uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če o neskladnosti obvesti T-2 v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. T-2 je odgovoren za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih po dobavi blaga. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati neskladnost in T-2 omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilu o neskladnosti je potrebno priložiti kopijo računa in pogodbo o nakupu oziroma drug ustrezen dokument (npr. prevzemno-predajni zapisnik). Obvestilo o neskladnosti lahko kupec T-2 sporoči/preda osebno v katerikoli izmed T-2 poslovalnic, pošlje po pošti na naslov T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na: info@t-2.net.

Kupec lahko od T-2 zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko je T-2 obvestil o neskladnosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni, brezplačno odpravi neskladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za kupca, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega naročnik potrebuje blago. Rok se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar ne dlje kot za 15 dni. T-2 bo kupca obvestil o številu dni za podaljšanje roka in razlogih za podaljšanje pred potekom 30-dnevnega roka. 

Kupec, ki je pravilno obvestil T-2 o neskladnosti, je upravičen, da po sledečem vrstnem redu:

  • od T-2 zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
  • od T-2 zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Če je obstoj neskladnosti na blagu sporen, bo T-2 kupca o tem obvestil najpozneje v roku 8 dni.

 

Jamstvo za skladnost storitve

Naročnik, ki je potrošnik, lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost storitve, če so izpolnjeni pogoji, določeni v ZVPot-1. V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitvi lahko naročnik, ki je o tem obvestil T-2:

  • zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
  • zahteva ponovno izvedbo storitve;
  • zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali
  • odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Če obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporen, T-2 čimprej, vendar najpozneje v osmih dneh ugodi naročnikovi zahtevi. Če je obstoj nepravilnosti sporen, T-2 pisno odgovori naročniku na zahtevo v osmih dneh po njenem prejemu.

Roki, ki so določeni za odgovornost T-2 za neskladnost blaga, se smiselno uporabljajo tudi za neskladnost storitve, če s posebnim zakonom, npr. Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) ali pogodbenimi določili ni določen drugačen rok. 

Opisano jamstvo družbe T-2 d.o.o. potrošnikom za skladnost storitve velja za elektronske komunikacijske storitve, če ni z Zakonom o elektronskih storitvah (Uradni list RS, št. 130/22 , ZEKom-2) določeno drugače.

Jamstvo za skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve

Naročnik oziroma kupec, ki je potrošnik, lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, če so izpolnjeni pogoji, določeni v ZVPot-1

V primeru enkratne dobave oziroma niza posameznih dobav digitalne vsebine ali digitalne storitve, je T-2 odgovoren za neskladnost, ki obstaja v času dobave in se pokaže v dveh letih od dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve. V primeru nepretrgane dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, je T-2 odgovoren za neskladnost, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem je treba v skladu s pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev.

Naročnik lahko v primeru neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve pod pogoji, ki jih določa ZVPot-1:

  • zahteva vzpostavitev skladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve,
  • zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali
  • odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. 

T-2 bo vzpostavil skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, razen če bi bilo to nemogoče ali bi T-2 povzročilo nesorazmerne stroške. Skladnost se vzpostavi v razumnem roku od trenutka, ko je naročnik obvestil T-2 o neskladnosti.

Želite izvedeti več?

Celotno besedilo Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3083?sop=2022-01-3083

Celotno besedilo Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3081/zakon-o-elektronskih-komunikacijah-zekom-2?h=zekom-2

Več informacij v zvezi z jamstvom za skladnost blaga, storitve ali digitalne vsebine lahko pridobite na telefonski številki 064 064 064,  v T-2 poslovalnicah, oziroma na e-naslovu info@t-2.net.

To obvestilo z informacijami v zvezi z jamstvom za skladnost blaga, storitve ali digitalne vsebine je na voljo tudi v pdf. obliki, in si ga lahko prenesete ter shranite za namen prihodnje uporabe. Ogledate si ga lahko tukaj.

Imate vprašanje?

Pred vsako pomembno odločitvijo je dobro preveriti vse, da nam izbrane storitve kar najbolje odgovarjajo. Sporočite nam vaše dileme in potrudili se bomo, da boste našli, kar iščete.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?