Mobilni paketi

080 64 64

MOBILNI PAKET TOP

Z mobilnim paketom TOP lahko povsem nadzorujete svojo mobilno porabo, saj lahko govorite, pišete kratka sporočila ali uporabljate prenos podatkov znotraj Slovenije, ne da bi plačali za to več kot 9,99 € na posamezno storitev. Če katere storitve uporabljate manj, kot je najvišja predvidena vrednost, plačate le toliko, kolikor porabite.

Za naročilo paketa ne plačate naročnine, prav tako ni obdobja vezave naročniškega razmerja!

 
  • Plačate le kolikor porabite, a nikoli več kot 9,99 € na mesec za klice
  • Plačate le kolikor porabite, a nikoli več kot 9,99 € na mesec za SMS/MMS sporočila
  • Plačate le kolikor porabite, a nikoli več kot 9,99 € za podatkovni prenos
     

Mobilni paket TOP nima mesečne naročnine. Naročnik plačuje storitve glede na porabo. Paket TOP lahko skladno s Posebnimi pogoji uporabe mobilnega paketa TOP naročijo novi ter obstoječi T-2 naročniki. Mobilni paket TOP je namenjen običajni uporabi storitev znotraj Slovenije. Klici v slovenska fiksna in mobilna omrežja se obračunavajo skladno s cenikom, pri čemer je najvišji obračunani znesek 9,99 EUR/mesec. Pri paketu TOP klici znotraj T-2 fiksnega in/ali mobilnega omrežja niso brezplačni in se zaračunavajo po tarifi 0,122 EUR z DDV. Cenik za klice znotraj T-2 fiksnega in mobilnega omrežja, kot tudi cenik v ostala slovenska fiksna in mobilna omrežja ter ceniki za klice v tujino so dostopni na spletni strani http://www.t-2.net. Pošiljanje SMS in MMS sporočil znotraj Slovenije se obračuna skladno s cenikom, pri čemer je najvišji obračunani znesek 9,99 EUR/mesec. Prenos podatkov znotraj Slovenije se obračunava skladno s cenikom, pri čemer je najvišji obračunani znesek 9,99 EUR/mesec. Do mesečne porabe 5 GB v omrežju T-2 in 500 MB v omrežju Telekoma Slovenije se hitrost prenosa podatkov ne omejuje. Če naročnik v obračunskem obdobju doseže katero koli količino prenosa podatkov, bo T-2 naročnika obvestil o doseženi količini in mu zmanjšal hitrost prenosa podatkov na 64/64 Kbit/s. V naslednjem obračunskem obdobju se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov. Več informacij o ponudbi, ceniku, načinu obračunavanja storitev, pogojih koriščenja paketa TOP in načinih naročanja paketa TOP je dostopnih na POSEBNI DOGOVOR. Ponudba mobilnega paketa TOP velja od 01.09.2014 do preklica. Ponudba ne velja za poslovne uporabnike.

***Akcija KLIČI T-2 ZA TOP4 - 40 % ceneje celo leto velja tudi za nove naročnike T-2, ki naročijo mobilni paket T-2 in za dodatna naročniška razmerja za mobilne pakete T-2 pri obstoječih naročnikih. Popust velja za prvo leto po sklenitvi nove naročniške pogodbe in se mesečno obračuna kot 40% popust na osnovno paketno naročnino novo naročenega paketa. Popusti iz različnih akcij se ne seštevajo. V novo naročenih mobilnih paketih se naročnikom količine klicev, SMS-ov, ali MMS-ov oziroma podatkovnega prometa, ki so vključene v novo naročeni paket, podvojijo za čas trajanja naročniškega razmerja, sklenjenega­ pod pogoji akcije KLIČI T-2 ZA TOP4. Neporabljenih količin klicev, SMS-ov, ali MMS-ov oziroma podatkovnega prometa ni mogoče koristiti po izteku posameznega obračunskega obdobja. Akcija KLIČI T-2 ZA TOP4 ne velja za poslovne uporabnike.
več informacij obiščite eno izmed poslovalnic T-2­ ali pokličite brezplačno številko 080 64 64. Za ponudbo veljajo splošni pogoji, objavljeni na http://www.t-2.net/podpora/splosni-pogoji. Pridružujemo si pravico do sprememb ponudbe, tiskarskih napak in omejene razpoložljivosti. Akcija velja do preklica.

Pravne opombe tukaj.