Obvestilo o spremembah ponudbe in prilagoditvi cen

Spremembe pogojev na trgu distribucije TV programov v Sloveniji v lanskem letu in letos, napoved znatnega zvišanja cen programskih pravic s strani nekaterih izdajateljev televizijskih programov, investicije v širitve in nadgradnje omrežja ter storitev in rast indeksa cen življenjskih potrebščin so tudi v T-2 povzročili spremembe v ponudbi fiksnih in mobilnih storitev ter posledično prilagoditve cen. Ker celotnega bremena stroškov ne moremo prevzeti nase, smo zato s 1. aprilom 2019 primorani prilagoditi cene paketov in TV shem. Nekatere cene tako nižamo, nekatere ostajajo nespremenjene, pri nekaterih paketih in storitvah pa se te prilagajajo navzgor. Hkrati pa za uporabnike tudi poenostavljamo, nadgrajujemo in izboljšujemo obstoječe storitve T-2.

Zaradi prej omenjenih razlogov bodo z aprilom mesečne naročnine tržnih paketov, ki vključujejo TV sheme pretežno višje za 1 do 3 EUR (Oranžni diamant, Oranžni diamant HBO in Oranžni start), medtem ko cena Oranžnega optimuma ostaja nespremenjena.

Z aprilom bo začel veljati tudi nov cenik TV programskih shem S, M, L in XL HD, ki vsebujejo od 60+ do 225+ programov, in bodo višje za 1 do 2 EUR. Za evro se podražita tudi programska paketa RUS 5+ in Amor X.

Uporabniki najbolj priljubljenih paketov bodo odslej lahko še bolj brezskrbno klepetali po telefonu, pošiljali sporočila in brskali po internetu, saj jih krepimo in nadgrajujemo. Paketa Oranžni start in T4 bosta odslej namesto mobilnega paketa Brezčasni Mini vključevala nov mobilni paket Oranžni Mini, paketom T2 NET+MOBIL, Oranžni diamant in Oranžni diamant HBO pa mobilni paket spreminjamo v Oranžni Maxi.

Na področju mobilne telefonije poenostavljamo in spreminjamo nabor dosedanjih osmih mobilnih paketov, saj bodo po novem samo še štirje, s čimer mobilna ponudba T-2 postaja še bolj prijazna uporabnikom. Večino paketov ob tem tudi nadgrajujemo in po novem vsebujejo več vključenih minut pogovorov, poslanih SMS in MMS ter prenosa podatkov. Nekaterim mobilnim paketom tako ceno prilagajamo navzgor, pri nekaterih te ostajajo nespremenjene, drugim pa jo znižujemo.  

Brezčasni Mini bo po novem imenovan Oranžni Mini in bo dražji za 1 EUR, vendar pa hkrati tudi bogatejši, saj bo namesto dosedanjih 200 vseboval 1000 minut pogovorov v slovenska fiksna in mobilna omrežja, 1000 SMS oziroma MMS in kar petkrat več prenosa podatkov (1000 MB). V Oranžni Mini se spremeni tudi dosedanji mobilni paket XS, ki po novem stane 7,99 EUR.

Za en EUR bo cenejši mobilni paket Brezčasni S (po novem že od 6,99 EUR), ki se preimenuje v Oranžni Midi in bo imel po novem vključenih 3000 minut pogovorov v slovenska fiksna in mobilna omrežja, 3000 SMS oziroma MMS, prenos podatkov pa se zvišuje na kar 20 GB.

Cene in lastnosti mobilnih paketov TOP, Brezčasni Midi, Brezčasni Maxi, Brezčasni L in obeh podatkovnih paketov (Podatkovni Mini in Podatkovni Maxi) ostanejo nespremenjene, pri nekaterih pa bo prišlo zgolj do njihovega preimenovanja. Brezčasni Midi se tako ob nespremenjenih konfiguracijah preimenuje v Oranžni Mini, Brezčasni Maxi postane Oranžni Midi, Brezčasni L pa bo po novem Oranžni Maxi.

Brezčasni paket M, katerega cena se sicer poveča za 4 EUR, se preimenuje v Oranžni Maxi s povišano količino prenosa podatkov.

Cena nadgradnje Oranžnega Mini na Oranžni Midi znaša 6,99€, nadgradnja na Oranžni Maxi pa 15,99€.

Sicer pa se z aprilom za 1 EUR poviša tudi naročnina na fiksni telefon pri samostojnih VoIP priključkih, za 1-3 EUR bo višja naročnina za samostojni IPTV priključek, ki ni del paketa, samostojni internetni širokopasovni priključki pa bodo dražji za 1 EUR.  

Naročnike, ki koristijo popust akcije Senior obveščamo, da jim s 1. 4. 2019 v sklopu akcije pripada 5 % popust na osnovno paketno naročnino. Naročnike, ki imajo vklopljeno direktno bremenitev SEPA (trajnik) in prejemajo mesečne račune za storitve v papirni obliki, pa obveščamo, da s 1. 4. 2019 računa v papirni obliki ne bodo prejemali. Računi bodo dostopni na uporabniškem portalu Horizont. Dostop do Horizonta je zagotovljen preko spletne strani https://horizont.t-2.net/, kjer so na voljo pod zavihkom »Računi«.

Z dnem 1.4.2019 se spreminjajo Pogoji uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in Splošni pogoji uporabe storitev preko mobilnega omrežja. Spremenjen način koriščenja dodatno zakupljenih enot ter opredelitev in način koriščenja novih mobilnih paketov bo urejena v spremenjenih Pogojih uporabe mobilnih paketov in uporabe enot. V Splošnih pogojih uporabe storitev preko mobilnega omrežja smo za vas podrobno opisali postopek ter pravice in obveznosti pri doseganju in preseganju meje porabe mobilnih storitev ter podali nasvete za preprečevanje nenadzorovanega prenosa podatkov.

Prav tako vas obveščamo, da se z dnem 1.4.2019 dopolnjujejo in spreminjajo določbe Splošnih pogojev obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d.o.o., katere se nanašajo na obdelavo telefonskih govornih posnetkov, obdelavo osebnih podatkov za namene osebnega trženja in tržnih raziskav, obdelavo osebnih podatkov udeležencev nagradnih iger, iznos osebnih podatkov v tretje države ter uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

S 1.4.2019 prične veljati tudi spremenjen Cenik administrativnih storitev za poslovne in zasebne uporabnike. Sprememba se nanaša na novo postavko "Priključnina ob prvi vzpostavitvi priključka" v višini 99,00 EUR z DDV.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 31. členom Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, 52. členom Splošnih pogojev uporabe storitev preko mobilnega omrežja in določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.  Več informacij in podrobnosti o novostih je dostopnih na zavihku spletne strani T-2 (www.t-2.net) »Spremembe splošnih pogojev poslovanja« ter na telefonski številki 064 064 064.

Za ogled sprememb pri starejših paketih, kliknite na to povezavo.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?