Spremembe, ki jih prinaša novi ZEKom-2

Naročnike obveščamo, da je bil v Uradnem listu RS, št. 130-3081/2022 z dne 11.10.2022 objavljen novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva EU 2018/1972 o Evropskem zakoniku za elektronske komunikacije. ZEKom-2 bo pričel veljati 10.11.2022. ZEKom-2 z navedenim datumom uvaja tudi spremembe na področju pravic končnih uporabnikov. 

Skladno s 318. členom ZEKom-2 bomo operaterji splošne pogoje prilagodili določbam zakona v roku 9 mesecev po njegovi uveljavitvi. Ob spremembi splošnih pogojev boste pravočasno obveščeni.

V nadaljevanju povzamemo nekatere določbe na področju pravic končnih uporabnikov:

Ob vsaki enostranski spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi, imate naročniki pravico, da v roku 60 dni od prejema obvestila odstopite od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjate. 

Pravice odstopa od pogodbe iz prejšnjega odstavka ne velja, če je predlagana sprememba:

  • izključno v korist končnega uporabnika ali
  • zgolj administrativne narave in nima negativnih posledic za končnega uporabnika ali
  • je potrebna zaradi uskladitve s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, drugimi predpisi in predpisi EU, ki se uporabljajo neposredno.

Končni uporabniki boste lahko prenesli številko na drugega izvajalca tudi po odpovedi naročniške pogodbe, in sicer v roku najmanj enega meseca od dneva, ko je odpoved začela učinkovati, razen če se boste tej pravici odpovedali.

Spreminja se cenik administrativnih storitev in sicer se ukine strošek prenosa številk iz T-2 omrežja, prav tako pa se ukinja strošek izvedbe preklica naročniškega razmerja v primeru preklica naročniškega razmerja po izteku vezave. Veljavni cenik za rezidenčne uporabnike si lahko ogledate na naši spletni strani https://www.t-2.net/administrativne-storitve-zasebni, za poslovne naročnike pa na strani https://www.t-2.net/administrativne-storitve-poslovni-uporabniki.

S celotnim besedilom novega zakona se lahko seznanite na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3081/zakon-o-elektronskih-komunikacijah-zekom-2

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam
Soglašam, da družba T-2 d.o.o. uporablja moje osebne podatke za namen osebnega trženja storitev, vsebin in blaga, ki lahko vključuje tudi prilagojena priporočila le-teh, preko več komunikacijskih poti. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov tudi ob upoštevanju vaših preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da jih čim bolj približamo vašim zanimanjem in jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem vsaj na enak način kot sem ga podal ali pisno na naslov T-2, d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Več
Want to stay up to date with the latest breaking news alerts?