Uporabniki PSTN storitve

Priklop analognega telefona ali faksimilne naprave se izvede na analogni priključek na za to določenem omrežnem stikalu (CPE). Vsak izmed dveh analognih priključkov je namenjen eni telefonski številki.

Če ste v naročniški pogodbi navedli uporabo enega analognega telefona, vam bo ta deloval samo na enem analognem priključku. V primeru, da sta na omrežnem stikalu zasedena dva naročena analogna priključka, je potrebno paziti, da sta napravi priključeni vsaka na svoj priključek.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam