Mobilna telefonija

Kdo lahko prevzame SIM kartico?

SIM kartico lahko prevzame samo naročnik oziroma pooblaščena oseba naročnika s kopijo osebnega dokumenta naročnika, da se preveri istovetnost, ter pisnim pooblastilom.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam